Home

Pupiller mydriasis

Mydriasis is the dilation of the pupil, usually having a non-physiological cause, or sometimes a physiological pupillary response. Non-physiological causes of mydriasis include disease, trauma, or the use of drugs. Normally, as part of the pupillary light reflex, the pupil dilates in the dark and constricts in the light to respectively improve vividity at night and to protect the retina from sunlight damage during the day. A mydriatic pupil will remain excessively large even in a. Pupil Mydriasis. The pupil is chronically large at all times and is effected by the sympathetic nervous system. Dilation of pupils - mydriasis - when in daylight or artificial illumination, their diameter is more than 4 mm (that is more than 33 % of the iris diameter), and can be caused by several reasons: * Paralysis of the pupils sphincter in the. Mydriasis Pupillutvidgning Svensk definition. Utvidgning av pupillerna till mer än 6 mm i kombination med utebliven förmåga till sammandragning vid ljusstimulering. Tillståndet kan uppkomma till följd av skada på pupillnervtrådarna i den okulomotoriska nerven, vid akut slutet ögonkammarvinkelglaukom och vid Adies syndrom. Engelsk definitio Mydriasis refers to dilated pupils that do not change in response to changes in light levels. Some medications, recreational drugs, and injuries can cause this. The opposite, pinpoint pupils, is.

Mydriasis, stora pupiller (även små miotiska pupiller förekommer särskilt vid medvetslöshet) Ataxi; Dysartri, långsamt sluddrigt tal; Illamående; Muskelsvaghet; Andningsdepression; Oro; Excitation; Berusning; Takykardi; Hallucinationer; Koma; BEHANDLING VID AKUT ÖVERDOSERING . Behandlingen är huvudsakligen symtomatisk ; Sätt minst en PV Det brukar pupillerna inte göra om det är någon sjukdom som har orsakat att de är olika stora. Därför behöver du inte vara orolig för att dina olika stora pupiller beror på till exempel en hjärntumör. En skillnad i storlek på pupillerna som inte är tillfällig kan till exempel orsakas av en blödning i hjärnan eller grön starr Mios är en medicinsk term för pupillförträngning.Motsatsen är mydriasis. [1] [2] Läkemedel som inducerar mios tillhör gruppen miotika (sing. miotikum).[3]Referense Pupillen ser svart eller mörkbrun ut därför att nästan allt ljus som kommer in i ögat absorberas av vävnader som täcker ögats insida. I näthinnan ligger det ett pigmentlager under syncellerna som har till uppgift att hindra att inkommande ljus reflekteras tillbaka och träffar nya delar av näthinnan Mydriasis is treated with aid of drugs and eye protection devices. During treatment, patients should use sunglasses or contact lenses. One major complication of Mydriasis is blindness due to overexposure to sunlight. Mydriasis Definition. Mydriasis is characterized by a prolonged abnormal dilation of the pupil

Pupil Mydriasis - Pupil Analysi

 1. Mydriacyl 0,5 % ögondroppar, lösning innehåller den aktiva substansen tropikamid.. Mydriacyl utvidgar pupill en och förlamar tillfälligt musklerna i pupill en.. Mydriacyl används vid ögonundersökningar. När pupill en är utvidgad är det lättare för läkaren att undersöka ögat.. Tropikamid som finns i Mydriacyl kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte.
 2. Pharmacologic dilation of the pupil is one of the myriad explanations for unilateral or bilateral pupillary dilation. It is typically characterized by poor or no pupillary constriction to light or near stimuli. Clinical differentiation from similar appearing life-threatening pathologies, most notably compressive lesions of cranial nerve III, is vital
 3. Som du skriver så är dilaterade pupiller (mydriasis) en potentiell biverkan av Venlafaxin. I Fass listas detta t.o.m. som en allvarlig biverkan som kan kräva akutvård. Anledningen till detta är sannolikt att ett förhöjt tryck i ögat kan ge detta symptom, vilket tas upp i Fass för vårdpersonal
 4. Vidgade pupiller (mydriasis) Svårigheter att kissa (urinretention) eller okontrollerbar, ofrivillig urinering (urininkontinens) Om du är diabetespatient kan du uppleva förlorad kontroll av dina blodsockernivåer medan du tar Paroxiflex. Tala med läkare om att justera dos en av ditt insulin eller din diabetesmedicin
 5. FPnotebook.com is a rapid access, point-of-care medical reference for primary care and emergency clinicians. Started in 1995, this collection now contains 6841 interlinked topic pages divided into a tree of 31 specialty books and 736 chapters
 6. Från pupiller små som knappnålar till enorma svarta hål med knappt synbar iris - vi fotade oss fram genom Berlins klubbar för att se om folks ögon kunde säga något om deras kväll

Vissa har stora pupiller och andra små, det är helt normalt. Pupillens uppgift är att reglera hur mycket ljus som ska komma in i ögat. En solig dag på vintern får man väldigt små pupiller för att man inte ska bli bländad. Är det mörkt får man stora pupiller för att man ska se så bra som möjligt Mydriasis (extrema dilation av pupillen): symtom, orsaker och behandling Oktober 1, 2020 Vi känner som mydriasis fenomenet utvidgning av eleverna (till dilatation av elever), vilket kan orsakas av faktorer både internt och externt för organismen själv Dessutom föreligger då en ptos samt mydriasis (stor pupill). Om inkomplett är påverkan enl ovan i mindre eller varierande grader. Om pupillen är påverkad tyder detta på ett komprimerande tillstånd, dvs ett yttre tryck på n.III. Vanligen orsakas detta av ett främre kommunikantaneurysm, blödning eller trauma

Video: Pupillutvidgning Svensk MeS

Mydriasis: Causes and treatment for dilated pupil

Miosis, or myosis, is excessive constriction of the pupil. The term is from Ancient Greek μύειν mūein, to close the eyes.The opposite condition, mydriasis, is the dilation of the pupil. Anisocoria is the condition of one pupil being more dilated than the other Adie tonic pupil, also known as Adie's Syndrome or Holmes-Adie Syndrome, is a disorder in which there is parasympathetic denervation of the afflicted pupil resulting in a poor light but better and tonic near constriction Mydriaseis an essay written by French author and Nobel laureate J. M. G. Le Clézio. Subject. Mydriasis refers to the dilation of the pupils in a state of hallucinatory enlightenment (possibly induced by certain drugs). There is an Indian song that is so powerful that it is regularly accompanied by alcohol and drugs to help the singer to reach his inner voice and to open the cosmic forces. Pupiller Storlek, form Ljusreaktion Anisokori (olikstora pupiller) Mios Opioder Mydriasis.

Heroinabstinens (ökad adrenerg aktivitet) Mild Moderat Tydlig Allvarlig Gäspningar Snuva/Tårflöde/Hosta (cold turkey) Svettning Tremor Mydriasis (vidgade pupiller) Gåshud Aptitlöshet Lufthunger Rastlöshet (Akatisi) Insomni Hypertoni Kräkningar Diarré [medicinskapm.se] [] trötthet amenorré IgG, SMA och ANA för diagnos leverbiopsi behandlas med steroider, azatioprin (Imurel. 20 Mydriasis Mydriasis har rapporterats i samband med duloxetinbehandling, kvalme, træthed, muskelsmerter, rysten, mavesmerter, udvidede pupiller (mydriasis), let til. Svenska. I allmänhet är de fysiologiska effekterna kortvariga och utan avgörande betydelse, och de kan omfatta yrsel, illamående, svaghet Mydriasis är en medicinsk term för pupillutvidgning på grund av sjukdom, trauma eller medicin/drog.Motsatsen är mios.Ett mydritatikum är ett läkemedel som vidgar pupillen, till dessa kan bland annat räknas Mydriacyl och Mydriasert. [1] [2] [3] [4

Psychedelia

Mydriasis - är det tillstånd där onormalt vidgade pupillen. Mydriasis - orsaker Orsaker - Det finns många orsaker till mydriasis, till exempel hjärnnervsjukdomar, ökat intrakraniellt tryck, hjärnödem, hjärndöd, och på grund av mediciner eller droger Sometimes your pupils can dilate without any change in the light. The medical term for it is mydriasis. Medicines, injuries, and diseases can all cause this eye condition. Medicines

Oculomotoriuspares (n

Mydriasis är ett dilatation av eleven som ofta produceras av icke-fysiologiska orsaker, det vill säga det orsakas av externa medel som förändrar det sympatiska eller parasympatiska nervsystemet, såsom vissa patologier och droger. Ordet mydriasis kommer från den grekiska mydriasen, som förenar adjektivet mydros (hetmetall / röd hett) med suffixet -iasis, vilket betecknar närvaron av. Mydriasis (vidgad pupill) är en extremt ovanlig biverkan till Sertralin. Den är, om den skulle förekomma, dubbelsidig. Den vanligaste orsaken till att en pupill är vidgad är att det förkommer som normalfynd hos en inte ringa del av befolkningen Mydriasis vackert? 2 Mar 2014, 00:21 1712 0 10. Poll Gasolinerainbow blick av det. Dropparna är ett extrakt från busken Atropa belladonna som innehåller ämnet atropin som gör så att pupillen vidgas. Se bild! Högra ögat har droppats ett ämne i med atropin liknande effekt Adies pupill Symptom som patienten kan ha noterat är anisokori samt suddigt seende på nära håll på grund av försvagning av ackommodationförmågan. Måttlig mydriasis på det drabbade ögat. Frånvarande eller långsam direkt och indirekt pupillreflex. Långsam närreflex både vid kontraktion och dilatation av pupillen

Pupillen. Pupillen kan vara ojämn vid iriskolobom eller bakre synekier (sammanväxningar mellan iris och lins) vid irit. Tårflöde. Tårflöde (epifora) och kronisk varig sekretion men blekt öga sedan födseln beror på kongenital tårvägsstenos. Uteslut andra orsaker till tårflöde som trikiasis genom felväxande cilier eller kongenitalt. Vidgade pupiller (mydriasis) Hypersomni och somnolence efter drogen binges. Depression, likgiltighet (särskilt med förlänga användning). Dålig hygien (den främsta bidragsgivaren till meth mouth). Viktminskning, anorexi (avsaknad eller förlust av aptit på mat som en sjukdom eller symptom). Takykardi För att använda tjänsten Tigtag måste du vara inloggad med ett personligt konto Mydriasis. with 2 comments. Idag har vi lekt med Tropikamid i skolan Själv har jag konstant vidgade pupiller av någon anledning, i mörker som i ljus, utan att behöva ta till ögondroppar. :p. Det kan man ha. Så länge man inte får en plötsligt uppkommen skillnad på dom så är det lugnt

Mydriasis (extrema dilation av pupillen) symtom, orsaker och behandling. Vi känner som mydriasis fenomenet utvidgning av eleverna (till dilatation av elever), vilket kan orsakas av faktorer både internt och externt för själva organismen Liten oftalmisk ordlista. Välkommen att kontakta oss på Tel. 08-651 00 32. Kort om dina ögon. Det normala ögat och syn-funktionen. Ögat utvecklas under fosterlivet som ett utskott från hjärnan vidgad pupill (mydriasis), ansiktssvullnad (ansiktsödem), hängande ögonlock (ptosis), inflammation i iris (uveit), förkalkning av hornhinnan, inflammation i hornhinnan (kristallin keratopati), olikheter i hornhinnans tjocklek, hornhinneödem, sår på hornhinnan, hål i hornhinnan i regel ensidig med förstorad pupill ; nästan alltid kombinerad med pareser ; aneurysm och uncusherniering (tentoriuminklämning) Reflektorisk pupillstelhet. hämning från EW-kärnan är borta vid skada i mesencephalon, tex pinealom ; små pupiller bilateralt, reagerar ej på ljus ; konvergens fungerar (förstoringsglas) Oftalmopleg Mydriasis () Definition (MSHCZE) Rozšíření zornice (pupily). Za normálních okolností vzniká při slabém osvětlení (umožní průnik většího množství světla do oka)

Medicinkompendier av Lisa Labbé - Kranialnerve

Pupiller - barn Gäller för: Ögonkliniken Fullgångna barn (>30 v)bör ha normala ljusreflexer. Närinställningsreaktionen finns vanligtvis inte utvecklat hos små barn, svårbedömt därför vad eventuell avsaknad står för. Leukokori: Innebär allvarlig patologi, i nästan 50% retinoblastom Mydriasis och Mios · Se mer » Pupill '''Människans öga'''''Pupill'''en är den svarta delen i centrum. De andra synliga strukturerna i bilden är regnbågshinnan som omger pupillen, den främre delen av senhinnan kallad ögonvita som övergår i den ovanliggande hornhinnan som är genomskinlig Detta dokument handlar om Epilepsi. Sida 1: Patofysiologi (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 2: Aktionspotential och påverkan vid behandling av epilepsi (beskriver bland annat patofysiologi). Sida 3: Bildande av ett epileptiskt fokus och mekanismer för antiepileptikaSida 4: Orsaker och utlösande faktorerSida 5: Epileptiska anfall och syndromSida 7: Handläggande av epileps Vad vill vi åstadkomma? Mydriasis dilatation av pupillen Cykloplegi upphävd ackommodation Mios ihopdragning av pupillen Färgning för bedömning av cornealepitel och vid tryckmätning Anestesi bedövning av cornea och konjunktiv Pupillerna skiljer normalt i storlek (anisokori) men det är viktigt att notera i samband med andra fynd. Små pupiller (mios) ses vanligen hos äldre patienter, medan stora pupiller (mydriasis) ses bl a vid antikolinerg behandling. • Undersök pupillernas reaktion på ljus

Ciliares breves. Aktivering ger dilaterad pupill (mydriasis): Fight or flight -> vi vill se lejonet som attackerar. Patologi N. Oculomotorius kan påverkas av ett ökat intrakraniellt tryck i samband med hjärnblödningar. Förhöjt intrakraniellt tryck kan ge bråckbildning av uncus (mediala temproal loben) som komprimerar den ipsilaterala nerven n. mydriasis, vidgad pupill. Look at other dictionaries: Mydriasis — My*dri a*sis, n. [L., fr. Gr. ?.] (Physiol. & Med.) A long continued or excessive dilatation of. Samtliga deltagare fick också förstorade pupiller som inte reagerade på ljus, sk mydriasis, och krampliknande muskelsammandragningar. Det sistnämnda är något jag själv kan bekräfta då jag hyperventilerat vid flera tillfällen och musklerna i ben och händer skakat okontrollerat i flera minuter efter att jag slutat hyperventilera, ungefär som om jag fått Parkinson

Viscotears biverkningar. Viscotears® Ögongel i endosbehållare 2 mg/g, 30 x 0,6 milliliter. Det billigaste priset för Thea Viscotears Eye Gel 30x0.6ml just nu är 91 kr < Mærker vidgar pupill (mydriasis) förbättrad fjärrsyn så man ser bättre på långt håll. Fysostigmin 0,1% Kolinergikum Kolinesterashämmare. Kontraherar sfinktermuskeln Kontraherar ciliarmuskeln. mindre Pupill (Mios) Förbättrat närseende. Fenylfrin 10%. Adrenergikum Stimulerar alfa-1-receptorerna i ögat (och ibland också dem i näsan The pupil is a black hole located in the center of the iris of the eye that allows light to strike the retina. It appears black because light rays entering the pupil are either absorbed by the tissues inside the eye directly, or absorbed after diffuse reflections within the eye that mostly miss exiting the narrow pupil. [citation needed] The term pupil was created by Gerard of Cremona Mydriasis skiljer sig därför från anisocoria (vilket är elevernas ojämna sammandragning) och är motsatsen till miosis. På detta sätt upplevs en ovanlig pupilutvidgning i mydriasen, där irisen inte rör sig. I ögat med mydriasis Den fotomotoriska reflexen i pupillen 30.06.2002: Månedens nordiske artikkel - Artikkelen er tidligere publisert i Läkartidningen 2002; 99: 2054 - 60 Antalet läkemedel vars verkningsmekanism är att förhöja serotoninnivåerna i det centrala nervsystemet har ökat påtagligt under det senaste decenniet

Om du tidigare har haft blödningssjukdomar eller om du får blåmärken eller onormala blödningar inklusive vaginala blödningar, kräks blod eller har blod i avföringen. Om du tar läkemedel som påverkar blodets koagulationsförmåga (se Andra läkemedel och Fluoxetin Stada). Om du har förhöjt tryck i ögat(glaukom). Du kan utveckla förstorade pupiller (mydriasis) Irritation pupill sympatiska vägar å ena sidan leder till expansion av samma sida av pupillen. Mydriasis å ena sidan med en försvagning eller bristande respons på ljus kan ske vid Adie syndrom, unilateral lesion av den okulomotoriska nerven, posttraumatiska iridoplegii, difteri (ciliär nerv lesion) pupillen (mydriasis) och linsen (cykloplegia) (1 p) Två grupper av antidepressiva läkemedel kan ge upphov till uttalad trötthet då de antagoniserar H1 receptorer, något som kan användas kliniskt vid depression med uttalad sömnstörning Translation — mydriasis — from english — — 1. dilatation of pupils, mydriasis. расширение зрачков, мидириа

Doğumsal Persistan Pupiller Membranın Nd:Yag Lazer ile

Pupillrubbningar - Region Kronober

En patologisk anisokori uppstår vid en sympatikusdefekt som medför en förminskad pupill, mios, medan en parasympatisk funktionsnedsättning ger en vid pupill, mydriasis Typer av mydriasis: Paralytisk. På grund av förlamning av iris-sphincten. Orsaken kan vara neurologiska sjukdomar, berusning, akut glaukomattack. En särskiljande egenskap hos sådan mydriasis är den fullständiga bristen på reaktion hos pupillen i ljuset. Spastisk

Intoxikation och missbruk - Bensodiazepiner - Internetmedici

pupil translation in Danish-English dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies definition Mydriasen består av dilatation av pupillen över 5 mm i diameter. Hos friska människor sker denna händelse fysiologiskt på grund av anpassningen av ögat till mörkret, eller vid intensiv känsla. Patologisk mydriasis, å andra sidan, observeras under olika betingelser, inklusive lesioner av ögonboll eller optisk nerv, infektiösa tillstånd och förgiftningar

Mina pupiller är inte lika stora

Om mydriasis och ej komplett ptos föreligger kan patienten klaga över bländningsfenomen i starkt ljus. Ackommodationspares kan ge suddighet på nära håll (vilket även den stora pupillen ger genom diffraktion) i det drabbade ögat Om mydriasis orsakas av receptbelagda läkemedel kan du också ha oskarp syn och yrsel. Om du stoppar dessa mediciner bör dina elever återgå till det normala. Skada på ögat . Skada på ögat, såsom trubbig krafttrauma, kan skada nerverna som kontrollerar pupillerna eller iris, den pigmenterade delen av ögat

Escudero, Xavi Metralla, Pastis y Dixkontrol | Página 4

Mios - Wikipedi

Benign episodic unilateral mydriasis. This is an unusual but harmless condition where a person experiences sporadic episodes of one pupil suddenly becoming dilated, often accompanied by blurry vision, headache and eye pain. Young women who are prone to migraine appear to have the highest risk of benign episodic unilateral mydriasis Mydriasis - vidgade pupiller . Opistotonus - kramp i ryggmuskulaturen där huvudet böjs bakåt . Osmotisk diarr. Kussmauls andning kan förekomma vid avancerad DKA (djup andning, pustande), takykardi, mydriasis (stora pupiller), nedsatta reflexer, och ibland ömhet i buken. Mycket högt B/P-glukos (oftast >30 mmol/l) i kombination med en acidos (av ketoner). Har ofta höga värden av leukocyter (15-30 pga uttorkningen) utan infektion Mydriasis Vidgad pupill Myelit Inflammation i ryggmärgen Myelopati Nedsatt funktion i ryggmärgen Myopati Funktionsstörning i muskler Myotoni Ofrivilligt långsam avslappning efter muskelkontraktion Neglekt Bristande medvetenhet om den ena sidan Neuralgi Smärta vid nervskada med abnorm impulsbildning NEURO. Efterhand sjunkande medvetande, koma, kramper, mydriasis med ljusstela pupiller, chock, hjärnödem, liksom respiratorisk och cirkulatorisk svikt. EKG kan visa olika förändringar, ospecifika T-vågsförändringar och sinustakykardi är vanligast. Letala dosen är individuell och låg

Pupillen - Memira Eyecente

You can calculate the longest-focal-length eyepiece useful for a given scope by multiplying the instrument's f/ratio by the size of your fully dilated pupil.For the example above of a 6-inch f/4 scope, if you want a 7-mm exit pupil and the maximum true field, you need an eyepiece with a 46-mm field stop and a focal length of 28 mm (4 x 7 mm) Dilation of the pupil (mydriasis), or opening of the iris, is caused by the activation of two muscle groups in the eye: the iris sphincter and the iris dilator. The body's parasympathetic nervous system, which controls a person's autonomic bodily processes when at rest, triggers the sphincter response Mydriasis can also develop in response to certain drugs, herbs, venoms or toxins. Some eye diseases and neurologic disorders may likewise cause dilated pupils. Normal Response. Dilated pupils are usually a normal response. When you are in a dim environment, your pupils automatically enlarge to let more light into your eyes Category:Mydriasis. From Wikimedia Commons, the free media repository. Jump to navigation Jump to search. mydriasis.

Mydriasis (Blown Pupil) Definition, Causes, Treatmen

När jag har jobbat som kundrådgivare på LensOn och pratat med våra kunder, har några ibland ringt in och frågat om råd på färgade linser av en specifik anledning. De har haft olika ögonfärger och velat dölja detta med färgade linser. Detta fenomen kallas för heterokromi. Ett öga kan vara grönt och det andra blått [ We'll look at when and why your pupils change size. First, the range of normal pupil sizes, or, more accurately, what the average is. Pupils tend to become bigger (dilate) in low-light. Mydriasis. Stor pupill. Myelopati. Ryggmärgssjukdom. Neglekt. Omedvetet förnekande av egen kroppsdel/kroppshalva. Nystagmus. Då ögonen ofrivilligt och snabbt rör sig åt något håll för att sedan återgå till ursprungsläge. (riktning = den snabba fasens riktning) Parapares

Midriasis pupil nedir ve hangi sebeplerden dolayı ortaya

• Öga: mydriasis,pupillen vidgas • Tårkörtlar: minskad tårproduktion • Spottkörtlar: salivering minskar • Hjärtat: ökad puls, ökad kontraktionskraft • Lungor: bronker vidgas • Mag- tarmkanalen: -minskad sekretion från körtlar -minskade tarmrörelser • Lever: glykogen bryts ned, plasmaglukos öka A blockage of the normal flow of aqueous humour from the posterior to the anterior chamber of the eye. It may be caused by a posterior annular synechia occurring during anterior uveitis, by luxation of the lens anteriorly occluding the pupil, or by adhesion of the iris to the vitreous or to the posterior capsule following extracapsular cataract extraction (called aphakic pupillary block) genera Eleven är en cirkulär öppning placerad i mitten av irisen, vilket gör att ljus kan tränga in i ögonlocks baksida. Det pupillära hålet har en varierande diameter: i mörkret expanderar den, vid hög ljusstyrka det smalnar. Elevernas storlek styrs av iris , som tack vare ett system av muskler svarar mot stimulansen av det autonoma nervsystemet, vilket modulerar mängden ljus som.

 • Kalvinknatet resultat 2017.
 • Dåliga njurar och alkohol.
 • Nötknäpparen operan stockholm.
 • Regeringens makt.
 • Wohnung mieten saarlouis soutyhof.
 • Cancer i bukspottkörteln snus.
 • Förhandla rörlig ränta.
 • Svider i slidan.
 • Drakblodsträd köpa.
 • Prolia injektion.
 • Risker dubai.
 • Renault företagsleasing.
 • Vara vaken 36 timmar.
 • Kunskapsprov socialstyrelsen.
 • Medeltida borgar.
 • Tenant and partner jobb.
 • Huawei honor 8 bluetooth problem.
 • Rolling stones logo.
 • Tellus bandy biljetter.
 • Soulmates band.
 • Rebhuhn eier.
 • Gäldenär borgenär.
 • Sveba dahlen reservdelar.
 • Hur får man bort tonsilloliter.
 • Koreakriget svt.
 • Hål i kläder vid tvätt.
 • Yakuzan tattoo.
 • Schlachthof krefeld facebook.
 • Studentstaden bo kvar.
 • Teknetium scintigrafi.
 • Dn chefredaktör peter.
 • Neujahrsempfang ihk karlsruhe 2018.
 • James dewey watson.
 • Lynx 5900 reservdelar.
 • Half term weeks uk 2018.
 • Sappa play.
 • Räden i dieppe.
 • Xylofon ljud.
 • Bygga trappräcke i trä inomhus.
 • Session lichtenfels 2017 muttizettel.
 • Handelsbolag eller aktiebolag.