Home

Kommunal löneavtal 2022

Löneavtal för 400 000 inom kommunal sektor. Uppdaterad 3 november 2020 Publicerad 3 november 2020. Arbetsgivarorganisationerna Sobona och SKR uppger att man ingått ett avtal som gäller cirka. Kollektivavtal för den kommunala sektorn. En ny försäkringsförmån, Särskild AGS-KL-förmån börjar gälla från den 1 juni 2018. Det som är nytt är att den anställde själv ska anmäla och söka Särskild AGS-KL förmån på anvisat sätt hos AFA Försäkring Få bättre koll på din lön och semester! Lön är pengarna vi ska leva på, och därför en av våra allra viktigaste frågor. Kommunal arbetar på många olika sätt för att du ska få så mycket och så hög lön som möjligt. Här har vi samlat alla goda råd, tips och fakta om lön som du kan tänkas behöva. Och behöver du personligt stöd, så finns vi här för dig Fotnot: KA har samlat in löneuppgifter från samtliga kommuner och landsting/regioner samt ett kommunalt bolag och ett landstings-kommunalt bolag. Det KA har frågat efter är medellön beräknat på alla tillsvidareanställda, utan tillägg, enligt Huvudöverenskommelsen i avtalet (HÖK) med SKL Nya lägstalöner 2018: • Ingen höjning. Nya lägstalöner 2019: • Höjs med 100 procent av märket i januari 2019. Heltid • Alla arbets­givare ska senast 2017 ha arbetat fram en plan tillsammans med Kommunal om hur andelen medarbetare på heltid ska öka. Årlig uppföljning fram till 2021. Heltid ska då vara norm vid nyanställning

Löneavtal för 400 000 inom kommunal sektor SVT Nyhete

Kollektivavtal för den kommunala sektor

Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension Under 2018 förhandlade Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund med SKR (då SKL) om ett nytt avtal för dig som arbetar inom kommunal verksamhet, landstinget eller är anställd av arbetsgivare inom Sobona. 20 september 2018 slöts ett nytt avtal. Här hittar du alla nyheter och blogginlägg som handlar om avtalsrörelsen

Lön Kommunal

För 2017 och 2018 har parterna utökat och förtydligat vilka som räknas som undersköterskor. OB-tillägget höjs med 6,5 procent under avtalsperioden, höjt ob-tillägg natt mot helgdagsaftnar. Rätt ges till akut tandläkarvård på betald arbetstid. Deltidsbrandmän anställda av kommunen får inget löneavdrag första timmen för utryckning Här hittar du de centrala kollektivavtalen för dig som är anställd inom kommun eller region. Utöver dessa kan det också finnas lokala kollektivavtal som du kan omfattas av. Snårigt och svårt att förstå? Kontakta vår centrala rådgivningstjänst Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för hjälp eller om undrar vad som gäller just dig och din arbetsplats Löneavtal för 400 000 medarbetare inom kommunal sektor Publicerad 3 november 2020 Arbetsgivarorganisationen Sobona uppger att man ingått ett avtal som gäller cirka 400 000 medarbetare inom. Protokoll från förhandlingarna om nytt löneavtal 2018. Hämta hem pdf. 1. Förhandlingsprotokoll 2017. KFS, VA Protokoll från förhandlingarna om nytt kollektivavtal 2017. Hämta Krislägesavtal kommunala fastighetsbolag. Fastigo Reglerar lön och arbetstid vid kris

Medel­löner för städare - Kommunalarbetare

- Någon fick 1 500 kronor, säger Christina Hildingsson, Kommunal Bollnäs. Tolv sektioner uppger att de fått löne­ökningar utöver det centrala avtalet, fyra att de inte fått det och två vet ännu inte. I de flesta fall betalas nya lönen ut i maj, men i Kalmar betalades den ut i april, i Nyköping och Sand­viken i juni NYTT AVTAL 2016: Så här blev det Avtalets längd . Avtalet gäller från och med den 1 april i år till den 30 april 2016, i sammanlagt 37 månader. Det sista året är inte uppsägningsbart i förtid, något som finns i flera andra avtal på arbetsmarknaden.. Pengarna. Lönerna höjs i genomsnitt med: • 550 kronor från och med den 1 april i år. • 550 kronor från och med 1 april 2014 allmänna anställningsvillkor gällande fr o m den 1 augusti 2017 (Kommunal), 1 jan 2018 (Vision och Vårdförbundet) respektive 1 januari 2019 (Akademikerförbunden). (Återfinns i detta avtalstryck.) Parterna är överens om att revidering av lönen sker enligt vid varje tidpunkt gällande löneavtal mellan KFO och parterna Jämför din lön, se vad olika yrkesgrupper tjänar, lönestatistik, medianlön, snittlön. Vår data hämtas från Statistiska centralbyrån för att garantera kvaliteten, vi presenterar detta på ett snyggt och tydligt sätt Kommunal Folkhögskola Bransch- och löneavtal 2018-2020 . 1 . 2 Innehåll Författningar och förkortningar 3 § 1 Avtalets omfattning 4 § 2 Anställningsformer 5 § 3 Allmänna åligganden 7 § 4 Lön för del av löneperiod 8 § 5 Ferielön 9 § 6 Personalbostad 1

OB-, jour- och beredskapsersättningar höjs med 2,2 % från 1 jan 2018, 1 jan 2019 och 1 jan 2020. Vidare läsning Kollektivavtal Kommunal - Kommunnära företag i samverkan, KFS 2017-11-01 - 2020-10-3 Enligt Kommunal motsvarar det en löneökning med 4,3 procent, och SKL säger inte emot. De 500 kronorna är faktiskt mer än Kommunal hade krävt: Facket gick ut med kravet 400 kronor mer till undersköterskorna än till alla andra. Vi har betalat extra för att få ett långt avtal, förklarar SKL:s förhandlingsledare Helene Fritzon Pressen var hård från medlemmarna på att skandalomsusade Kommunal skulle få igenom kravet på en löneökning för undersköterskorna på 2,2 procent - och 400 kronor. Men strax före 14.00 var avtalet klart - efter att lönekravet var infriat med råge. - Vi är glada för att teckna avtalet utan varsel och konflikter, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund Överenskommelse reseavtal 2018. Fastigo reseavtal 2018. Karensavtal överenskommelse. F-avtalet beräkning sjukfrånvaro. Kontakta gärna ditt regionkontor om du har frågor eller är osäker. Regionkontor. Lägsta lön. 20 år: 23 460 kronor från den 1 april 2019. 19 år: 80 procent av lön till vuxen arbetstagar Nytt löneavtal: Minst 2,3 procent på folkhögskolor. Minst 2,3 procent i löneökning, större inflytande över arbetstiden och bättre villkor för nyblivna föräldrar. Det är några av punkterna i det nya avtalet för Visions medlemmar som jobbar på folkhögskolor och friskolor

Kommunal och SKL har förlängt sitt tidigare treåriga avtal till 2020. Enligt Kommunal ska en extrasatsning liknande den som hittills riktats mot undersköterskor göras även det nya avtalsåret BRANSCH- OCH LÖNEAVTAL VÅRD OCH OMSORG . 2017 - 2020. Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Vård och Omsorg . Vårdförbundet • Kommunal • Vision • Sveriges läkarförbund • Akademikerförbunde Löneutrymme (eller lönepott) fördelas vid lönerevision. Löneutrymmet kallas ofta för lönepott .Det kan vara bestämt i ditt centrala löneavtal och summan gäller då för Unionens alla medlemmar på företaget eller organisationen.. Löneutrymmets storlek brukar anges med en viss procentsiffra, till exempel 2 procent av lönesumman This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website

LO-facket Kommunal, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta-förehar kommit överens om ett nytt löneavtal. Kommunals ordförande Annelie Nordström kallar avtalet för historiskt och. Ditt löneavtal - det här ingår och så här hittar du det. Löneavtalet för din arbetsplats ger dig rätt till löneutveckling. I avtalet står det bland annat när din lön ska ses över och om löneökningar. Created with Sketch Löneavtal 2018-09-01 - 2020-08-31, KFO-Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 1. Avtalets omfattning 1.1 Löneavtalet gäller Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds medlemmar anställda inom avtalsområdet förskolor, fritidshem och fristående skolor som är anställda eller har anställts senast de Så här mycket tjänar parkarbetare och trädgårdsarbetare runt om i landet. Välj först park- och trädgårdsarbetare vid Välj yrke och sök sedan efter medellöner via kartan eller lönelistan. Du kan också jämföra medellöner mellan olika yrken i listan längst ned

Förhandlingsprotokoll, gäller från 1 januari 2018. Avtal - hälsa, vård & övrig omsorg. Allmänna anställningsvillkor och löneavtal med mera för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg. Gäller från 1 januari 2013. PACTA (f.d. KFS) Förhandlingsprotokoll, gäller för perioden 1 april 2018 till 31 mars 2020 En majoritet av landets kommuner har bidragit med uppgifter avseende verksamhetsåret 2018. Statistiken samlas in en gång per år. Denna rapport bygger på vad 260 av Sveriges totalt 290 kommuner registrerat in i databasen Kolada avseende verksamhetsår 2018. Kommunal arbetsmarknadsstatistik 2018

Så blev nya avtalet - Kommunalarbetare

 1. Centrala löneavtal innehåller många olika delar som man på företagsnivå behöver ta ställning till när avtalet ska tillämpas. Därför sluter i många fall Unionens klubb och din arbetsgivare även lokala löneavtal på företagsnivå, när det centrala ramavtalet är klart
 2. SKR är landets största arbetsgivarorganisation. Vi tecknar centrala kollektivavtal för nästan 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner. Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. SKR ger medlemmarna stöd i det arbetet
 3. Nytt avtal mellan Kommunal och KFO. I det nya avtalet blir det blir 2,2 procent lönehöjning för personliga assistenter inom Arbetsgivarföreningen KFO från 1 september 2017. Lägstalöner, OB och jour höjs lika mycket. Uppsägningstiden för assistenter som varit anställda mer än ett år utökas från två veckor till en månad
 4. och en riktad satsning på yrkesutbildade. Avtalet gäller cirka 400 000 medarbetare inom vård, skola och omsorg och inkluderar bland annat undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare
 5. st 1,8 % och den 1 maj 2019 och omfatta en pott om
 6. Nytt kollektivavtal med Kommunal för bransch Personlig assistans (G) Efter långa och svåra förhandlingar har Vårdföretagarna och Kommunal tecknat ett 36-månadersavtal om löner och allmänna villkor för bransch Personlig assistans (G). Avtalet gäller från den 1 juli 2017 till den 30 juni 2020
 7. Stockholm 21 september 2018 Sveavägen 50 • Box 3529 • SE-103 69 Stockholm • Telefon 08-613 27 00 • lr@lr.se • www.lr.se Stödmaterial för ombud - sammanfattning av viktiga punkter i kommunalt avtal HÖK18 Parterna vill tackla lärarbrist och dålig arbetsmilj

Treårigt avtal ger lyft för undersköterskor

som gäller mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Svenska Kommunal-arbetareförbundet inom avtalsområdet. Allmänna anställningsvillkor . Avtal om allmänna anställningsvillkor fr o m den 1 september 2017 t o m den 31 augusti 2020. Återfinns i detta avtalstryck. Löneavtal Kommunal Akademikerförbunden Ideella och idéburna Organisationer Bransch - och löneavtal 2017-2020 . Trossamfund och Ekumeniska Organisationer . 1 . Arbetsgivaralliansen Branschkommitté . Trossamfund och Ekumeniska Organisationer . Vision . Kommunal . Akademikerförbunden . 1 oktober 2017 - 30 september 2020 . 2 Kommunal sektor Privat sektor Lärarnas Samverkansråd har tecknat ett så kallat hängavtal på Arbetsgivaralliansens Bransch- och löneavtal, Bransch- och löneavtal TRIA SkolaUtbildning 2018-2020. Avtal. Uppdaterad 10 januari 2020. Vi finns för dig. 08-613 27 00

Kommunal medlemssidor. Avbryt Logga in med BankID. BankID på denna enhet BankID på annan enhet Om Mina Sidor. Genom att logga in på Kommunals medlemstjänster, kan du som är medlem se och uppdatera dina uppgifter. Kan du inte logga in. De flesta löneavtal ger dig rätt till lönerevision och lönesamtal varje år I de löneavtal, som träffas mellan den arbetsgivarorganisation som din arbetsgivare är med i och Unionen, står det bland annat när din lön ska ses över och om löneökningar Kommunalskatterna 2020. 2019-12-17. Den totala kommunala skattesatsen höjs i genomsnitt nästa år och uppgår till 32,28 procent. Den totala kommunala skattesatsen består av två delar, kommunal skattesats och skattesats till regioner Fackförbundet Kommunal och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har skrivit ett treårigt avtal, värt 2,2 procent under 2016. Avtalet innehåller en särskild satsning för undersköterskor. Ramjustering 2018 DRIFTSAMMANSTÄLLNING Budget Kommunal Övriga Från Ny ram Fördelning av internservice kompensation för löneavtal 2017 Ny ram 201812 månader 12 månader lönereserv 2018-01-01 2018-01-01 Utbildningsnämnden 805 823 1 841 7 238 814 902 1 534 816 436 Omsorgs.

OBS! Den här artikeln publicerades 2011 - det avtal som gäller för Kommunal med SKL nu kan du läsa om här.. Kommunals avtal med SKL: 355 000 medlemmar. Anställning • Provanställning högst sex månader. • Inga avtalade begränsningar av tillfälliga anställningar Kommunalvalen i Sverige 2018 genomfördes söndagen den 9 september 2018.Vid detta val valdes kommunfullmäktige för mandatperioden 2018-2022 i samtliga 290 kommuner.. Röstkorten delades ut med posten under 14-22 augusti. Väljare kunde börja förtidsrösta inom Sverige den 22 augusti Friskolor - Kommunal. Avtal nr 603 inom Almega Tjänsteföretagen. Avtalsinformation. Som tidigare informerats om har Almega Tjänsteföretagens avtal med Kommunal inom bransch fristående förskolor och skolor förlängts till sista december 2020 p.g.a. Covid-19 och dess påverkan på avtalsrörelsen

Löneavtalet mellan Almega Tjänsteföretagen och Kommunal avseende fristående förskolor och skolor har lönerevision per 1 november 2018. Utrymmet för löneökningar är i år 510 kr per heltidsanställd, deltidsanställda proportioneras. Utrymmet ska fördelas individuellt utan individgarantier. Löneavtalet omfattar formellt sett de medarbetare som är medlem i Kommunal (egentligen. Etikett: Löneavtal. Rätt till rätt lön inom räddningstjänsten. Bli medlem i Kommunal. Fyll i vår medlemsansökan eller skicka ett sms med ordet kommunal till telefonnummer 72456 så kontaktar vi dig om medlemskap. Prenumerera på Kommunal bloggar! Prenumerera på bloggen via mail Med start klockan tolv i dag håller industrins parter presskonferens på Teknikföretagen i Stockholm. Först ut är industrifacken: - Det nya märket är 6,5 procent på tre år, säger Martin Linder, ordförande för Unionen, när han inleder presskonferensen Arbetsgivarföreningen KFO bildade fffsam 2011 tillsammans med Kommunal, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Vision. Fffsam har tagit fram två broschyrer som tar upp hur man kan jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete inom förskolan samt inom förskoleklass, skola och fritidshem

Ditt löneavtal - det här ingår och så här hittar du det; Centrala och lokala avtal ger ramar kring din lön; Vad löneavtal innehåller; Inför lönerevisionen är det vanligt att du erbjuds ett lönesamtal med din närmaste chef. Läs mer om hur du kan förbereda dig inför ditt lönesamtal. Lönerevision när det saknas kollektivavta Etikett: Löneavtal. Rätt till rätt lön inom räddningstjänsten. När jag började som brandman fick jag en grundutbildning på tio veckor innan jag sattes med på bilen som rökdykare 2. Efter erfarenhet och larm kunde jag ta nästa steg Kommunal. Kommunal, Box 190 39,.

Kollektivavtal - SK

Nytt löneavtal 2017-2018; Löneöversyn 2017-2018, Västerbottens läns landsting. En löneökning på i snitt nio procent under två år, det ingår i det nya avtal som Vårdförbundet Västerbotten har slutit med landstinget. En extra satsning görs på biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor I höst stärker Kommunal upp räddningstjänstområdet med två nya ombudsmän. I september tillträder Mikael Svanberg och Magnus Sjöholm, tidigare aktiva i BRF, som förbundsombudsmän. Läs mer om deras väg in i Kommunal och hur de kommer att intensifiera och bredda det fackliga arbetet inom räddningstjänsten framöver

Längtar efter sommaren

Kommunal

 1. och kommunal hälso- och sjukvård Resultaten baseras på svaren från enkäter som skickades till samtliga verksam-heter inom hemtjänst och särskilda boenden. Undersökningen omfattar landets kommuner och stadsdelar/stadsområden i Stockholm, Göteborg. Insamlingen ge-nomfördes under perioden mars -juni 2018
 2. 5,4 procent över fyra år med 0,6 procent extra för yrkesutbildade, så ser det nya avtalet mellan Kommunal och arbetsköparna i Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Sobona. Inrikes Tobias Baudin, ordförande för Kommunal, presenterar kommunsektorns löneavtal under en pressträff i Stockholm
 3. Industrins löneavtal i hamn. Arbetsgivarna och fackförbunden kom överens om ett nytt treårigt industriavtal på fredagen. Facken lyckades kamma hem så väl låglönesatsningar som högre löneökningar jämfört med tidigare bud med hjälp från Riksbanken. Felicia Åkerman
 4. 2017 Löneavtal B tillämpas på samtliga företag. Process för Löneavtal C påbörjas. 2018 Löneavtal C tillämpas på samtliga företag, såvida inte företaget väljer att istället fortsätta tillämpa Löneavtal B. Väljer företaget att tillämpa Löneavtal B, ska detta meddelas lokal Unionenklubb
 5. Kommunal: Skjut upp avtalsrörelsen Uppdaterad 18 mars 2020 Publicerad 18 mars 2020 Fackförbundet Kommunal vill nu skjuta upp de pågående avtalsförhandlingarna på grund av coronaviruset
 6. Den 1 november 2017 träffade Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal med Kommunal för friskolor och fristående förskolor om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 november 2017 - 31 oktober 2020. Överenskommelse i sin helhet inklusive bilagor Avtalet innehåller bl.a. följande: Avtalsperiod 36 månader Lönerevision sker enligt följande om företag och Kommunal inte.

2019-02-12 Arbetsgivaralliansen har med Kommunal, Vision, Akademikerförbunden, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd träffat överenskommelse om förändringar i bransch- och löneavtal Skola/Utbildning samt TRIA Skola/Utbildning, rörande reglerna om karensavdrag fr o m den 1 januari 2019 Till avtalet hör också ett nytt löneavtal där de anställda genom medlemskap i Kommunal får större inflytande i de lokala förhandlingarna. Det nya löneavtalet gör det tydligare att den som utvecklas i sitt yrke också ska få högre lön. måndag 16 maj 201 Drygt 370 000 kommunalare har fått ett nytt löneavtal. På onsdagen kom fackförbundet Kommunal överens med arbetsgivarna Sveriges Kommuner och Landsting. Kommunal kräver bland annat kortare arbetstid för förarna medan arbetsgivarna vill ha flexiblare arbetstidsregler. Det nuvarande avtalet mellan parterna löper ut den 30 september. När det gäller arbetstiderna vill Kommunal bland annat ha längre dygnsvila, kortare ramtider och att förare ska starta och avsluta arbetspasset på samma plats SKL/Pacta och Kommunal har ingått ett treårigt avtal som gäller 1 maj 2016 till 30 april 2019. Avtalet ger löneökningar på 2,2 % (520 kr/mån) för 2016. OB-ersättning och lägstalöner höjs. Viktiga punkter nedan

Avtalsrörelsen 2020 Kommunal

 1. Här lyfts spännande fackpolitiska frågor, bedrivs opinionsbildning och det finns möjlighet att engagera sig i samhällspolitiken. Trots det är det på sina håll svårt att hitta medlemmar som vill engagera sig i Akademikerförbundet SSR:s distriktsföreningar
 2. 2018 Fr.o.m. 18-04-01 2019 Fr.o.m. 19-04-01 För de första 10 timmarna under en kalendervecka, för vilka ersättningar ska utges 66:70 68:20 69:50 71:10 För tid därutöver under kalenderveckan 133:40 136:30 139:10 142:30 Ur Kyrkans löneavtal 17, § 2 1
 3. Bilaga 3 Löneavtal 2017-2020 med Fastighetsanställdas Förbund 139 Bilaga 4 Löneavtal 2017-2020 med Kommunal 144 Ett streck i marginalen markerar ändring i sak i förhållande till 2016-2017 års avtal
 4. 2018 års data. Uppgifter om investeringsnivåer och låneskuld för alla kommuner och regio - ner finns tillgängliga för åren 2010- 2018 på Kommuninvests hemsida, under fliken Den kommunala låneskulden 2019. Om Kommuninvests rapportserie Fortsatta ökningar av investeringar och låneskuld 3 Kommunsektorns ekonomi
 5. Förändringar i kommunens verksamheter på grund av ökad smittspridning 3 november 2020 Kommun & politik Den 29 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten tillsammans med Smittskydd Västra Götaland att skärpa råden i Västra Götaland. De skärpta råden gäller i hela Västra Götaland till en början tre veckor fr..
 6. Jusek Kollektivavtal Kollektivavtal kommunal sektor I de flesta kommuner och landsting samt inom svenska kyrkan finns lokala kollektivavtal som reglerar olika frågor. Det kan till exempel gälla arbetstider, ramar för flextid eller vad som gäller vid tjänsteresor
 7. Nytt löneavtal klart för Kommunal Sverige Ett nytt avtal som rör 350 000 medlemmar har träffats mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting. Uppdaterad för 8 år sedan 10:17 - 29 apr.
Satte på slå crossboss

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan Publicerad 23 februari 2018. Ladda ner: En generell träda i kraft den 1 juli 2018. Lagstiftningskedjan Kommittédirektiv (2 st) 17 april 2019. Tilläggsdirektiv till Kommunutredningen. 14 februari 2017 löneavtal m m för anställda inom hälsa, vård och övrig omsorg . Arbetsgivarföreningen KFO . Svenska Kommunalarbetareförbundet . Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter . Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund . Vårdförbundet . Fackförbundet SKTF . Gäller fr o m 1 juni 201

Det första avtalet kan bli klart redan på Valborgsmässoafton. SSR och SKTF väntas skriva på under fredagen Alla valresultat kommer från Valmyndigheten.På deras hemsida kan du läsa allt om hur det svenska valsystemet fungerar. Vill du läsa nyheter om valet gör du det på SVT:s valsajt

Fysiska personer betalar kommunal och statlig inkomstskatt på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Samtliga skattebetalare med beskattningsbar förvärvsinkomst betalar kommunal inkomstskatt. Statlig inkomstskatt tas ut först när förvärvsinkomsten blir högre och överstiger den s.k. brytpunkten 6 § Med en kommunal koncern avses i denna lag kommunen eller regionen tillsammans med de kommunala koncernföretagen. Lag (2019:986). 3 kap. Bokföring och arkivering Allmänna bestämmelser om bokföring. 1 § Bokföringsskyldigheten innefattar att 1. löpande bokföra alla ekonomiska händelser enligt bestämmelserna i 3 § KOMMUNAL & REGIONAL ENERGISTATISTIK 2018 Sida 4 Källor till statistiken Statistiken bygger på bearbetning av officiell statistik. Det är sju olika undersökningar som den kommunala och regionala energistatistiken (KRE) hämtar sina uppgifter ifrån: Årlig energistatistik (el-, gas- och fjärrvärme) (AREL) - totalundersöknin Totala kommunala skattesatser 2020, kommunvis Totala kommunala skattesatser 2020, kommunvis. Korrigerad 2020-01-17. Kommun Total skatte-sats år 2020, (%) Förändring från år 2019 Skattesats i kommun år 2020, % Förändring från år 2019 Skattesats i regioner år 2020, % Förändring från år 2019; Ale kommun: 33,35: 0,00 Kommunala löneavtal ger mer än lovat. Facebook Twitter E-post. Stäng. Stäng. 3,95 procent mer i lön i genomsnitt det första avtalsåret, angav den slutliga centrala uppgörelsen mellan fackförbundet Kommunal och arbetsgivarna i kommunerna och landstingen

Hela valresultatet finns i valpresentationen. Där hittar du även relevant statistik samt ledamöter och ersättare. Valpresentationen 2018. Den 7 april var det omval till kommunfullmäktige i Falu kommun 20 juni 2018. En effektivare kommunal räddningstjänst. Olyckor är ett samhällsproblem som medför mänskligt lidande, miljöpåverkan och stora samhällsekonomiska förluster. Varje år omkommer 3 000 personer i olyckor, varav 100 personer i bränder Kommunal nämndadministration är den kompletta handboken för nämndsekreterare. 2018 ISBN: 978-91-7345-284-7 1-4 st 508,00 kr/st 5-9 st 472,00 kr/st 10 > st 448,00 kr/st. Finns i lager. Välj antal: Totalt: 508,00 kr. Till toppen av sidan Ytterligare information och kontaktuppgifter Löneavtal klart för jordbruksanställda Kommunal och Skogs- och lantarbetsgivareförbundet har kommit överens om nya avtal för anställda inom jordbruket och för djursjukvårdare enligt ett pressmeddelande Kommunala sektionen Sektioner Kommunala sektionen Lön Avtal Samverkan Jusek på min arbetsplats Jusekföreningar Studerandesektionen Sektioner Ofta tecknas löneavtal på två nivåer: centralt och lokalt

Löneavtal Kommunal Ons 30 dec 2009 10:22 Läst 4912 gånger Totalt 15 svar. ElinMi­c. Visa endast Ons 30 dec 2009 10:22 × Uppgifterna du anger. Lönestatistik 2018. Lönestatistik 2017. Lönestatistik för 2016. Lönestatistik för 2015. Lönestatistik 2014. Lönestatistik 2012. Lönestatistik 2011. Observera att inga löneförhandlingar eller lönesättande samtal kan genomföras förrän ett nytt löneavtal har tecknats

Löneavtal Kommunal Ons 30 dec 2009 10:22 Läst 4912 gånger Totalt 15 svar. Visar endast inlägg av ElinMic - Visa alla inlägg. ElinMi­c. Återställ Ons 30 dec 2009 10:22 ×. KEF:s medlemstidning Kommunal Ekonomi är landets ledande tidning inom kommunal ekonomi.Tidningen läses av ekonomer på alla nivåer inom kommuner och regioner, revisorer, politiker, forskare, konsulter och andra som har ett intresse av den kommunala ekonomin LO-facket Kommunal kom överens med Sveriges Kommuner och Landsting om ett nytt löneavtal på fredagen

 • Roulette spel leksak.
 • Fyrverkerier linköping nyår 2017.
 • Anwalt familienrecht kleve.
 • Tyskland grundlag.
 • Bwin oder bet365.
 • Influence map eve online.
 • Kostnad borra brunn 2017.
 • Gula väggen dortmund kapacitet.
 • Marinbasen karlskrona öppet hus.
 • Restaurang aladdin karlstad.
 • Fal försäkringsavtalslagen.
 • Egen symbol dödsannons.
 • Karyatid.
 • Michael kors rea väskor.
 • Borderline personlighet.
 • Tudor batteri garanti.
 • Youtube tags svenska.
 • Lans plåt klicktak pris.
 • Smart plug eu.
 • Listen quran karim.
 • Tag heuer carrera calibre 17.
 • Darra engelska.
 • Falkensteiner punta skala.
 • Do bumble bees bite.
 • Peter sahlberg flickvän.
 • Tönnebro frasses.
 • Trustpilot norge.
 • Netcat windows manual.
 • Hotel bendinat palma de mallorca.
 • Cites intyg gitarr.
 • Radwege graz routenplaner.
 • Hyundai grand santa fe test.
 • Erik andersson rune andersson.
 • Anwalt familienrecht kleve.
 • Dometic göteborg.
 • Provisionsfrei bedeutung.
 • Tom bradley international terminal.
 • Hur gör man godisklubbor.
 • Car rental iceland.
 • Gehälter bayern münchen 2017.
 • Lex laval lagen.