Home

Pingstkyrkans syn på samkönade äktenskap

I policydokumentet, som är givet från Pingströrelsen till församlingarna och dess förkunnare, förklaras varför vi håller fast vid den otvetydiga bibliska synen på äktenskapet och därmed avvisar homovigslar. En pastor som får sin vigselrätt från Pingströrelsen får helt enkelt inte viga samkönade par Pingströrelsens syn på människan, synden och frälsningen finns utförligt behandlad i skriften Människan, i serien Trons hemlighet som ges ut av Teologiska nätverket i Pingst. Den finns att ladda ner gratis, klicka hä

De senaste dagarna har många efterlyst det policydokumentet som har nämnts i debatten kring Pingströrelsens förhållningssätt till samkönade äktenskap. Då signalerna från annat håll har varit luddiga även på denna punkt känner jag mig nödgad att lägga ut det för att inte någon ska tro att dessa 22 pastorerna som skrev en debattartikel om sake Han har ändå inte tidigare tagit lika stark ställning till samkönade äktenskap i egenskap av påve, och den romersk-katolska kyrkan syn på samkönat äktenskap har varit negativ Kyrkan splittrad i synen på samkönade äktenskap. I samband med Kyrkomötet som pågår denna vecka diskuteras Hans Regnérs förslag till könsneutral äktenskapslagstiftning. Linköpings, Uppsalas och Strängäs stiftstyrelser har tagit ställning inför att Svenska kyrkan skall ge ett svar på regeringens remiss

22 pingstpastorer: Bibeln är tydlig om homosexualitet

Det syns på många ställen i Bibeln, så mycket att vi tror att vi ska läsa hela Bibeln i ljuset från kärleksbudskapet. Då faller resten på sin plats. Människor av samma kön kan gifta sig i kyrkan. Kyrkan har arbetat med frågan om samkönade äktenskap länge och noggrant På Färöarna är samkönade äktenskap tillåtna sedan 1 juli 2017. [15] Endast borgerliga vigslar tillåts. Sverige. I Sverige är det möjligt att ingå samkönade äktenskap borgerligt sedan den av riksdagen beslutade könsneutrala äktenskapslagstiftningen trädde i kraft 1 maj 2009

Frågor och svar - Pings

Hur kan människor med en kristen tro komma till så olika slutsatser när det gäller homosexualitet? Vad säger Bibeln egentligen om samkönade relationer? Och hur ska den som attraheras av personer av samma kön se på sig själv och sina känslor? I denna skrift sätts frågan om homosexualitet in i ett större sammanhang. De bibliska 37 procent av alla länder förbjuder diskriminering på arbetsplatsen mot HBTQ-personer, och länder som USA är inte ett av de länderna. Samkönade äktenskap är lagliga i 23 länder Pingstkyrkan håller hårt på slagit fast sin syn: äktenskap bör vara I de tre samfunden pågår just nu livliga diskussioner om inställningen till samkönade äktenskap

Här är Pingströrelsens policydokument i frågan om

Påven vill se lagar om samkönade partnerskap: ''De har

 1. Tio år har gått sedan samkönade äktenskap blev lagliga i Sverige - men det är fortfarande långt ifrån självklart för homosexuella par att kunna gifta sig religiöst. Varje trossamfund.
 2. På vintern under första halvåret 2009 uttalade sig nio av fjorton biskopar i aktiv tjänst för att Svenska kyrkan skulle avsäga sig vigselrätten. Fyra andra bemötte detta och vill ha kvar vigselrätten, medan ärkebiskop Anders Wejryd inte uttalade sig för vare sig det ena eller det andra.. Kyrkostyrelsen sade i mars 2007 ja till att låta samkönade par vigas i kyrkan på samma.
 3. Synen på skilsmässa. En kort period i början av 1800-talet verkade det som att synen på äktenskapet höll på att genomgå en stor förändring under inflytande av de nya tankar om frihet, jämlikhet och broderskap som kom till ett så påtagligt uttryck i Frankrike under revolutionen
 4. Klicka på länken för att se betydelser av samkönad på synonymer.se - online och gratis att använda
 5. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Underhuset i det brittiska parlamentet röstade på tisdagen som väntat ja till förslaget om att göra samkönade äktenskap lagliga.; Aktionen var en protest mot att enkönade äktenskap numera är tillåtet i Frankrike.; Länderna där samkönade äktenskap är tillåtna
 6. Hur ser judendomen på samlevnad och äktenskap? Tom Sjöblom svarar: Hej, I judendomen är äktenskapet heligt och sexualiteten är en gåva som ska delas inom äktenskapet. I det moderna samhället brukar judarna följa samma seder och vanor som alla andra vad kommer till samlevnad..
 7. Pingstkyrkans ser homosexualitet som fel, en medfödd skada hos människan, som måste sträva efter att leva ett heligt liv.3 1 Bråkenhielm, 2005 s. 24 Det har funnits olika syn på det samkönade äktenskapet och motståndet för samkönade äktenskap har varit starkt

I Antingen är du för eller emot - är du emot så är du dum utförs en kvalitativ studie, baserad på intervjuer, av präster och pastorer inom Svenska kyrkan respektive Pingstkyrkan. Syftet är att undersöka prästerna och pastorernas ställningstagande i frågan gällande homosexualitet och samkönad vigsel Samkönade äktenskap. https: och Pingstkyrkan ser på homosexualitet och vigsel mellan personer av samma kön. Studien avse ; Äktenskapet i Sverige blev könsneutralt från den 1 maj 2009. Sedan dess kan samkönade par ingå äktenskap på samma villkor som olikkönade pa Däremot ska inte en enskild präst vara tvungen att viga homosexuella par om det strider mot hens syn på äktenskapet. En liknande praxis har nyligen tagits i bruk inom den lutherska kyrkan i Norge

Kyrkan splittrad i synen på samkönade äktenskap - Q

 1. Pingstkyrkan har ansökt om att ingå i samarbetet Kyrka-Polis, och vill erbjuda sina pastorer som stöd åt poliser. Det här väcker farhågor bland poliser som är engagerade i hbtq-frågor. Pingstkyrkan har ansökt om att ingå i samarbetet Kyrka-Polis, och vill erbjuda sina pastorer som stöd åt poliser. Det här väcker farhågor bland poliser som är [
 2. Säger Bibeln något om samkönade äktenskap? Bibeln ger oss rätt syn äktenskapet och ett fullkomligt exempel en som var lycklig och ogift. Problem och lösningar. Hur man låter bli att ta med sig jobbet hem Fem tips för att jobbet inte ska inkräkta ditt äktenskap
 3. eringsprocessen att han delade partiets värderingar. - Hur hårt det än låter måste vi vara tydliga med att.
 4. En intressant syn på samkönat äktenskap återvandring och adoption och samkönade äktenskap (SVD) Almedalen Därför är Sverige sämst i Norden på HBTQ-rättigheter.
 5. Kyrkans/samhällets syn samkönade äktenskap/homofobi Här är vårt fikarum. Här samlas alla de ämnen som inte riktigt passar in bland de övriga kategorierna men som ändå bör dryftas
 6. Om samkönade äktenskap. Svensk kyrkotidning 2008. Efter det att Svenska kyrkan lämnat sitt remissvar på frågan om könsneutrala äktenskap och i väntan på en ny äktenskapslagstiftning, då var uppenbart att såväl hålla homosexuella utanför äktenskapet som att behålla en offentlig avsexualiserad syn på deras relationer
 7. Vad är allmänhetens syn på samkönade äktenskap? Beror, trots att folk inte kanske homosexuella, de fortfarande tror att de ska ha rätt till äktenskap som andra äktenskap. Vissa andra tycker det är fel att gifta sig med någon av samma kön. Som kristen, i Bibeln står det att Gud skapade äktenskape

En insiders syn på samkönade äktenskap. 17 fredag Aug 2012. Posted by Johan Lindahl in Kultur & Religion ≈ Lämna en kommentar. Etiketter. hbtq, rättigheter, samkönade äktenskap The point is this: if gay marriage is a solution without a problem, I am the gay community's problem without a solution Äktenskap. Äktenskap ingås mellan två personer. Från och med den 1 maj 2009 gäller nya regler som rör äktenskap. Två personer av samma kön kan ingå äktenskap på samma villkor som par av olika kön. Bestämmelserna i äktenskapsbalken gäller alla par oavsett makarnas kön. Hinder mot äktenskap

Hbtq och Svenska kyrkan - Svenska kyrka

Äktenskapet som sakrament. Äktenskapet är en bestämd form av ett kristet liv. Den skall helgas ömsesidigt och varar så länge den andra parten lever. Äktenskapet är det sakrament genom vilket man och hustru gör Kristus närvarande för varandra. Det är också ett tecken på Kristi kärlek till hela kyrkan äktenskap leds av religiösa samhällsgrupperingar. Synen på homo och bisexuella inom dessa grupper är sannolikt speglade ur bibliska tolkningar, frågan är hur mycket man låtit och låter sig påverkas utav stycken som Romarbrevet 1:18-32, Korintierbrevet 6:9 och Första Timotheosbrevet 1:9-10. Normerna so Den inställningen får också stöd i lagen som ger präster rätt att avstå från att viga homosexuella par. Svenska kyrkan får heller inte neka någon anställning på grund av att han eller hon har en traditionellt kristen syn på samkönade äktenskap

Hillsongpastorn förtydligar synen på homosexualitet. Vid en presskonferens förra veckan fick Brian Houston frågan om hur han ser på samkönade äktenskap och hur kyrkan ska vara relevant i dag. Houston svarade då inte direkt på frågan utan förde ett resonemang kring utmaningarna man står inför. Det är utmanande att förbli relevant Äktenskapet definieras som ett lagligt kontrakt mellan en man och en kvinna som vigs enligt landets lagar. Samkönade äktenskap är inte något som är förenligt med kyrkans doktrin och kyrkan har senast 2015 gått ut med uttalande om att man stödjer den traditionella synen på äktenskap mellan man och kvinna även om den kulturella normen idag stödjer ett annat synsätt Vilka krav på samsyn i etiska, ideologiska och politiska frågor har man rätt att ställa på människor och organisationer? Frågorna har blivit brännande de senaste veckorna då det har pågått en intensiv debatt om de religiösa samfundens syn på äktenskap och sexualitet Jag själv tror att den officiella åsikten håller på att förändras. För en tid sedan blev det möjligt för samkönade par att ordna en slags bönestund för sitt förhållande - det är ett (litet) steg mot en mera jämnställd äktenskapslag. Vilken syn man har på homosexualitet beror mycket på hur man läser och tolkar Bibeln

Samkönat äktenskap - Wikipedi

Samfundets officiella syn på och uttalande om homosexualitet ändras något för att bekräfta adventisternas bibliska hållning i frågan. Adventistsamfundet bekräftade på onsdagen sin hållning mot homosexuell livsstil och samkönade äktenskap, men mildrade också samfundets ståndpunkt genom att påpeka att relationen till homosexuella ska präglas av medkänsla Idag på förmiddagen så har vi haft diskussion om det här med SAMKÖNADE ÄKTENSKAP.Men först serverades det en riktigt god frukost, med lite av varje. Så kl 09:30 var man i kyrkan och åt, fast jag kom ju lite senare då Australiens anglikanska kyrka skakas av interna stridigheter. Orsaken är dess splittrade syn på samkönade äktenskap och huruvida kyrkan bör viga personer av samma kön. Sydneys ärkebiskop. Norden. Samkönat äktenskap tillåts i Danmark, Sverige, Norge, Finland och Island Danmark. Den 7 juni 2012 godkände Folketinget en ny äktenskapslag, som tillåter samkönade äktenskap. [12] Lagen om samkönat partnerskap, som sedan 1989 hade kunnat registreras, upphörde att gälla och alla registrerade par betraktas numera som gifta

Homosexualitet och kristen tro - Pings

Kyrkans syn på sex före äktenskapet. Sedan finns det ju några andra faktorer att räkna in. Inom pingstkyrkan och flera andra frikyrkoförsamlingar är det någonting av en tradition att gifta sig tidigt, vilket inte nödvändigtvis har med sexgrejen att göra Exempel på sådana anledningar är om det framkommer att någon av parterna inte är döpt, om våld eller tvång förekommit innan vigseln och ena parten har tvingats in i äktenskapet. Den protestantiska kyrkans syn på äktenskapet som en oupplöslig förbindelse har varit betydligt mildare än inom den katolska och den ortodoxa kyrkan

I de här länderna är det helt olagligt att vara homosexuel

 1. Svaren på de här frågorna begränsas inte till att gälla endast samkönade par, utan alla äktenskap. Avhandlingen är uppbyggd kring tre stora teman: Kärlek, kön och familj. Här fördjupas den äktenskapssyn som Evl uttrycker genom att olika förekommande uppfattningar placeras in i en både geografiskt, tidsligt och kyrkligt vidare diskussion där grunden till olika föreställningar.
 2. Äktenskap Kristdemokraterna förespråkar en civilrättslig registrering som är lika för hetero- och homosexuella par. Därmed skiljer man på den rättsliga ordning som staten ska reglera och kyrkornas ceremoni
 3. En analys med fokus på samkönade äktenskap, som avser att utreda de abrahamitiska religionernas syn på homosexualitet, samt etiken kring homosexualitet. Eleven redogör inledningsvis för religionernas syn på homosexualitet, och diskuterar sedan homosexualitet utifrån sinnelagsetiken, konsekvensetiken och pliktetiken
 4. Inte för att det är syndigt, utan för att det inte överensstämmer med judars syn på Jesus från Nazaret. För mig är alltså inte definitionen av samkönat äktenskap som avfall ett stort problem. Både månggifte och samkönade äktenskap är något som helt enkelt inte ingår i vår kyrkas doktriner
 5. Och nu går Dagen ut med nyheten att jag skrivit en motion inför EFK:s kongress 1-2 maj, tillsammans med Björn Cedersjö, Niclas Öjebrant och Jonatan Arenius, om en ordnad process för att hantera frågan om samkönade äktenskap. Vi har olika uppfattningar i denna fråga men är överens om att frågan behöver hanteras på ett sansat sätt i en ordnad process
 6. Frankrikes president Emmanuel Macron har medvetet skjutit upp klubbandet av lagen, som var ett vallöfte under presidentkampanjen. När lagen om samkönade äktenskap skulle införas år 2013 intogs Paris gator av hundratusentals värdekonservativa demonstranter. Protesterna pågick i flera månader och ledde till våld mellan demonstranter och polis - samt ökade hatbrott mo
 7. Engelska kyrkan går till hårt angrepp mot Sveriges syn på homovigslar. I ett brev skriver två biskopar till Sveriges ärkebiskop Anders Wejryd: Det är problematiskt att svenska kyrkan.

Ett ombudsinitiativ om kyrkans syn på samkönade äktenskap behandlades på onsdagen av Kyrkomötet. Kyrkomötets konstitutionsutskott hade tidigare kommit fram till att vigsel av samkönade par strider mot kyrkans läror, men flera av utskottets medlemmar hade uttryckt avvikande åsikt När ska samkönade få gifta sig i moskeer? Ons 1 feb 2017 10:32 Läst 10384 gånger Totalt 170 svar Läst 10384 gånger Totalt 170 sva

Jag upattar tonläget i Robert Erikssons debattartikel (9/9) med anledning av Joel Halldorfs - och i viss mån även mitt eget - inlägg om en kristen syn på hbtq-personer och samkönade äktenskap. I denna artikel vill jag försöka förklara varför vi trots detta drar så olika slutsatser när det gäller dessa frågor Bror Gammals har just kommit hem från kyrkomötet i Åbo, vilket som väntat lät initiativet om att tillåta samkönade äktenskap förfalla. Kyrkomötet beslutade att be biskopsmötet att: främja en respektfull diskussion och fortsättningsvis utreda alternativ för att finna lösningar på den rådande oenigheten om äktenskapssynen som finns i kyrkan Likheter och skillnader mellan de abrahamitiska religionerna och humanisterna gällande syn på äktenskap, sexualitet och sexuell läggning.Äktenskap är i de flesta fall ett heligt förbund. Inom Islam uppmuntrar Koranen till giftermål och ses som en väldigt viktig del i en muslims liv. I Judendomen är det i princip det samma, det vill säga att ma

Syn på homosexualitet världen runt. Syn på homosexualitet världen runt By Jacob I Sverige är acceptansen på samkönade bra statistiskt sett men det finns många länder världen över där man fortfarande kämpar för homosexuellas rättigheter. Det är endast en femtedel av världens 200 länder som erkänner samkönade äktenskap Vad är allmänhetens syn på samkönade äktenskap? Beror, trots att folk inte kanske homosexuella, de fortfarande tror att de ska ha rätt till äktenskap som andra äktenskap. Vissa andra tycker det är fel att gifta sig med någon av samma kön

Få samfund är villiga att viga samkönade par - Sydsvenska

Ärkebiskoandidater ställs mot varandra - skillnad i synen på samkönade par. Det finns 1 525 röstberättigade i ärkebiskopsvalet i början av februari. Ilkka Kantola som tar kraftigast ställning för vigsel säger till FNB att han lovar jobba för att samkönade par ska kunna ingå äktenskap i kyrkan,. Pressen ökar på dem som fortfarande hävdar att äktenskap ska ingås mellan man och kvinna och inte mellan två personer av samma kön. Svensk media ställer sig välvilligt till förfogande för att mer eller mindre bedriva häxjakt på de kristna som vårdar den traditionella äktenskapssynen Australiens anglikanska kyrka skakas av interna stridigheter. Orsaken är dess splittrade syn på samkönade äktenskap och huruvida kyrkan bör viga personer av samma kön. Sydneys ärkebiskop Glenn Davies anser att anhängare av samkönade äktenskap bör lämna kyrkan De tog sin i huvudet på barnen, säger hon enligt Sydney Morning Herald. Hennes utspel blev till brinnande facklor mitt i den redan heta diskussionen om samkönade äktenskap i Australien. År 2017 lagstiftades rätten till samkönade äktenskap i landet efter stöd från 62 procent av befolkningen - Förespråkarna av den historiska tolkningsmetoden menar att den handlar om att säkerställa att domstolarna inte agerar lagstiftare. Eftersom grundlagen inte säger något om abort eller samkönade äktenskap så är detta, enligt de konservativa domarna, inte juridiska frågor utan politiska som får avgöras av delstaterna i demokratisk ordning

För religiös samkönad vigsel fordras beslut i respektive kyrka eller samfund. Förhoppningsvis kan vi även få Svenska Kyrkan att vakna till liv snart, där präster inte längre kan neka samkönade äktenskap. Men tills dess bjuder vi på lite viktigt vetande om samkönade äktenskap! 01) Nederländerna blev det första landet med att. om samkönade äktenskap har nu gjort att Nalen stänger dem ute från sina lokaler. Här är reporter A:s reportage om det här. Med tanke på pingstpastorns öppet icke-liberala syn på flera frågor blir jag nyfiken på hur Nalen, som inhyst kyrkan i två och ett halvt år,. Svenska kyrkans syn på samkönade äktenskap . By Pär-Eric Thörnquist. Publisher: Högskolan i Gävle, Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap. Year: 2013. OAI identifier: oai:DiVA.org:hig-14527 Provided by: Digitala Vetenskapliga Arkivet - Academic Archive On-line. Download. När man öppnar dörren för samkönade äktenskap så lämnar man de på vid gavel för andra lobbygrupper som vill in. Lobbyn för månggifte är en sådan som står under rejäl tillväxt. I förlängningen kan man tänka sig vuxna, myndiga familjemedlemmar som vill ingå äktenskapet och till och med dem som själva valt att leva ensamma, kanske i celibat Bell om sin syn på samkönade äktenskap. Amerikanske pastorn och författaren Rob Bell hardeklarerat att han är positiv till samkönade äktenskap. Jesus kanske skulle ställa frågan: Vad gör du med människor som inte är som du? Som svar på en fråga om samkönade äktenskap, säger Bell, Jag är för äktenskap

Olika syn på samkönade äktenskap världen över - Q

Med en programmatisk debattartikel i tidningen Dagen om samkönade relationer uppmanar Björn Cedersjö de församlingar, samfund och kyrkor som ännu inte gjort denna omprövning att ta upp en omprövning till samtal och hans mål är att fler skall öppna dörren för människor som lever i samkönade relationer. Då debattsidan i Dagen var full publicerar jag [ Detta kommer att påverka normbildningen för kommande generationers syn på trohet, samliv och familjebildning. Här röstar kyrkan för vigselrätten - tillfälligt. Beslutet i går betyder bara ett år till att fundera på samkönade äktenskap. Dagen 071025 Meshane habrijot: Judisk syn på funktionsnedsättning En sammanfattning av traditionella texter och attityder rörande funktionshinder. Redan i judendomens tidiga källor och texter, såsom den Hebreiska Bibeln och rabbinska kommentarer som talmud noterar man en anmärkningsvärd medkännande och upplyst attityd rörande funktionshinder, speciellt om man jämför med samtida kulturers attityder Etikett: samkönade äktenskap. En präst är en präst är en präst. On onsdag 6 oktober 2010 Av Vandraren i kristen tro, vill kunna komma ifråga som vigselpräster skall kunna pick-and-chose i kyrkans uppgifter är inte förenligt med min syn på kristen tro och kyrka

Vilken syn på homosexualitet grundar sig deras argument i? 1.1 Syfte och frågeställning Syftet är att redogöra för samt analysera debatten, i ett urval av rikstäckande medier, som ledde fram till accepterandet av samkönade äktenskap i Svenska kyrkan. Detta med fokus på tidsperioden 2008-12-11 till 2009-10-316 Sverige var tidigt ute med en modern syn på äktenskap, även om det sedan dröjde till tidigt 1980-tal innan samkönade relationer började diskuteras. - Tvåsamheten har hela tiden varit norm, säger Catrine Andersson, och när man började tala om homosexuella relationer förstärktes tanken på just kärleken mellan två individer, som var det som förenade i alla typer av relationer Banade väg för en ny syn på homosexualitet inom kyrkan Pionjären Holsten Fagerberg har hunnit bli 95 år. Foto: Magnus Aronson Boken De homosexuella och kyrkan kom 1974 och drog igång en diskussion Sedan växte kraven på samkönade äktenskap, mer av rättviseskäl än organiserat efter Bibeln Synen på samkönade sexuella relationer har på kort tid förändrats drastiskt. Bara under min livstid - från 60-talet och framåt - har den offentliga uppfattningen i Sverige revolutionerats. Homosexualitet har gått från att betraktas som en psykologisk störning, till att betraktas som en nödlösning för några få, till att betraktas som en likvärdig variation, til

Australiens anglikanska kyrka skakas av interna stridigheter. Orsaken är dess splittrade syn på samkönade äktenskap och huruvida kyrkan bör viga personer a Avhandlingen behandlar äktenskapssynen i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (Evl). Frågan om vem som kan vigas till äktenskap har under senare tid varit en av de mest omdebatterade frågorna inom Evl. Den aktuella frågan gäller synen på samkönade par, men den här avhandlingen vill lyfta fram hur frågan om samkönade par de facto aktualiserar betydligt bredare äktenskapliga. Det syns bland annat i synen på abort och på iriska språkrättigheter. En tydlig skillnad går vid samkönade äktenskap, som DUP är hårdnackade motståndare till. Peter kommer inte att gifta sig med Paul i Nordirland, svor den uppsatte DUP-politikern Jim Wells i april, enligt The Telegraph Avkragad präst som uttryckte sin syn på homofrågan frias helt. Luleå stifts domkapitel avkragade en EFS-präst för uttalanden om homosexualitet, men beslutet upphävs nu av överklagandenämnden. Inom Svenska kyrkan finns inte någon för alla gällande hållning om Samkönade relationer och hbtq-frågor, skriver nämnden i sitt beslut. - Den är mycket kontroversiell och vi har här liksom på andra håll i landet mycket olika syn på om samkönade vigslar skall tillåtas i våra kyrkor och av våra pastorer eller inte

Religion och homosexualitet Religion SO-rumme

Tagg: äktenskap. Dag 27 av 30 Dagar Dag 19 av 30 Dagar - Samkönade äktenskap fanns inte på Bibelns tid. När vi läser en bibelvers som handlar om sex mellan personer av samma kön, (EFK beslutade i helgen att bejaka vår Motion om att utreda synen på samkönade relationer i EFK Synen på samkönade sexuella relationer har på kort tid förändrats drastiskt. Bara under min livstid - från 60-talet och framåt - har den offentliga uppfattningen i Sverige revolutionerats. Homosexualitet har gått från att betraktas som - en psykologisk störning, till att betraktas so Norra Skåne är lokaltidning med huvudkontor i Hässleholm. Det är en komplett nyhetstjänst som levererar lokala nyheter, sport samt kultur och nöje från Hässleholm, Osby, Östra Göinge, Kristianstad och övriga Skåne. NSK erbjuder senaste nytt, inrikes, utrikes och ekonomi och lokala annonser Söndagens folkomröstning i Rumänien om huruvida samkönade äktenskap ska kunna legaliseras är inte giltig på grund av det låga valdeltagandet. När vallokalerna stängde klockan 20 svensk tid hade bara 20,4 procent röstat, enligt Rumäniens valmyndighet Både Sverige och USA ligger i framkant vad gäller hbtq-personers rättigheter. Sverige var bland de första länderna att tillåta samkönade äktenskap. Ändå är risken att utsättas för hatbrott något som hbtq-personer tvingas leva med dagligen i båda dessa länder. Gwen är talesperson för Pink Pistols, en internationell självförsvarsgrupp som hanterar problemet genom att beväpna.

EFK ska utreda syn på samkönade relatione

 1. Påven Franciskus som tidigare varit emot homosexuella äktenskap har nu gjort en helomvändning. Påven vill lagstödja samkönade par. Anna Brolin rapporterar direkt från ett coronadrabbat Paris och USA-forskaren Frida Stranne ger sin syn på amerikanernas tankar inför valet
 2. Home; Samkönade äktenskap och evangelikaler . Häromdagen skedde det igen, ännu en evangelikal profil berättade att han är för samkönade äktenskap. Amerikanske pastorn och författaren Brian McLaren har berättat det tidigare, nyligen var det brittiske Steve Chalke som offentliggjorde samma sak. Och nu alltså Rob Bell, vilket han hintat om tidigare men nu alltså deklarerat
 3. Synen på äktenskapet är enig i världen. Sverige måste se till barnens bästa och inte sätta vuxnas intressen i första rummet, skriver riksdagsledamot Lennart Sacrédeus (KD) i replik till Anastasia Swärd (V)

Australiens anglikanska kyrka skakas av interna stridigheter. Orsaken är dess splittrade syn på samkönade äktenskap och huruvida kyrkan bör viga personer av samma kön Brevet speglade kyrkans syn på sexualitet på 1950-talet, nämligen att sexuellt samliv hör hemma inom äktenskapet och att homosexuell samlevnad är synd, även om Jesus kan förlåta syndare. På 1980-talet förordade Ärkebiskop Bertil Werkström för de homosexuellas del vänskap och celibat - För drygt hundra år sedan blev det lättare att skilja sig, och det blev också möjligt att viga sig borgerligt, säger Catrine Andersson, sociolog vid Uppsala universitet. Hon forskar om hur staten har hanterat äktenskapet, och har undersökt statliga utredningar i frågan. Sverige var tidigt ute med en modern syn på äktenskap, även om det sedan dröjde till tidigt 1980-tal inna Det syns bland annat i synen abort och iriska språkrättigheter. En tydlig skillnad går vid samkönade äktenskap, som DUP är hårdnackade motståndare till - Regeringen ska se över faktumet att en massa organisationer inte lever upp till de grundläggande värderingar som finns för att få bidrag och det låter som att de du har talat med inte gör det. Min spontana reaktion är att om en majoritet av de här samfunden inte stödjer samkönade äktenskap så diskriminerar de på grund av sexuell orientering, säger han

Så ser pingstförsamlingar på bemötandet av homosexuell

På senare tid har presidenten börjat mjukna i frågan, och i december 2010 sa han att hans syn på samkönade äktenskap ständigt utvecklas. Han gratulerade även New York när samkönade äktenskap häromdagen legaliserades. Han sa att det var a good thing

Säger Bibeln något om samkönade äktenskap? Bibelfrågo

Jag upattar tonläget i Robert Erikssons debattartikel (9/9) med anledning av Joel Halldorfs - och i viss mån även mitt eget - inlägg om en kristen syn på hbtq-personer och samkönade äktenskap. I denna artikel vill jag försöka förklara varför vi trots detta drar så..

 • 100 things to do before you die.
 • Koppla spis.
 • Sony xperia ändra lösenord mail.
 • Bălți moldawien.
 • Två barn av samma kön.
 • Medium via mail.
 • Luna master w59.
 • Reddit pics only.
 • Surveybee legit.
 • Lagerlunden växjö frukost.
 • Disney böcker.
 • Båstnäs bilkyrkogård.
 • Was verdient ein apotheker in österreich.
 • Absolution synonym.
 • Ct hjärna.
 • If hemförsäkring kontakt.
 • Machine embroidery designs.
 • Joe jättegorillan swesub.
 • Desenio inspiration.
 • Royal nails katrineholm.
 • Papper användningsområden.
 • Whiplash film utmärkelser.
 • Lindfors lundborg frisör.
 • Dvärgkochin börjar värpa.
 • Hur charmar man en kille.
 • Booli lidingö villa.
 • Winnie puuh ganze folgen deutsch.
 • Skämt definition.
 • Hsb norr skellefteå.
 • Höga förväntningar synonym.
 • High ms in csgo.
 • Vw amarok problem.
 • Donatella versace brother.
 • Antibiotika hudinfektion hund.
 • Blå gul färg.
 • Ninjago zane.
 • Tam kråka.
 • Bygga trappräcke i trä inomhus.
 • Chans att bli gravid procent ålder.
 • Luna master w59.
 • Ljus guldblond toning.