Home

Bypass operation överlevnad

vad är den förväntade livslängden efter hjärt bypass

Bypassoperationer är bättre än ballongvidgning på flera sätt. Bland annat får patienter färre nya hjärtinfarkter och behöver mer sällan göra nya ingrepp efter operation. Det visar forskning från Universitetssjukhuset Örebro i en ny studie Normalt är en ven eller artär tas från en annan del av kroppen under operationen Överväganden Mellan 2 procent och 4 procent av alla operationer hjärta bypass patienter dör på operationsbordet . I dessa fall , eftersom det har varit någon framgångsrik bypass utförts , räknas de inte in i överlevnad statistiken framöver . Riskfaktore Koronar bypass - CABG. Det kan exempelvis bli aktuellt om det finns mer utbredda förträngningar i kranskärlen eftersom en operation då ger mindre risk för framtida hjärtinfarkt eller i värsta fall död. Operationen brukar kallas koronar bypass eller CABG

Vilken behandling som är bäst, ballongvidgning eller bypass-operation av kärlen, råder det delade meningar om. Forskare vid University of Birmingham, Storbritannien, har gjort en studie med 452 patienter från 27 olika kliniker i Storbritannien. De hade alla svår ischemi i benen, över 40 procent var diabetiker och många var rökare Om du är överviktig och går igenom en gastric bypass operation minskar risken för att du dör i förtid inom 16 år med hela 29 %. Så om du är extremt överviktig och inte lyckas att gå ner på egen hand bör du allvarligt fundera på en gastric bypass operation, för din hälsas och din egen överlevnads skull Vanligtvis utförs en gastric bypass-operation med titthålskirurgi, så kallad laparoskopi, via fem små hål. Buken behöver således inte öppnas. Hela operationen tar ungefär 1 timme. Efter operationen stannar du kvar på sjukhuset i två till tre dagar och sjukskrivs mellan två till fyra veckor En fetmaoperation kan vara ett alternativ om du riskerar att få hälsoproblem på grund av din övervikt. Då kan en fetmaoperation öka dina chanser att få ett längre och mer hälsosamt liv. Men det finns risk för komplikationer och du måste vara beredd att ändra dina levnadsvanor gastric bypass-operation samt att granska kvaliteten på urvalsmetoden i de ingående artiklarna. Bakgrund: Övervikt och fetma har ökat markant världen över vilket är ett stort livskvalitet och överlevnad på lång sikt. En sådan typ av operation är gastric bypass

Förbättrad överlevnad efter fetmaoperation hos överviktiga med tidigare hjärtinfarkt som efter en genomgången hjärtinfarkt opererats för sin övervikt med en gastric bypass- eller gastric sleeve-operation. Operationen gastric bypass innebär att en stor del av magsäcken och en del av tunntarmen kopplas bort Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum. Hjärtat är en muskel som varje gång den slår sina slag pumpar ut syresatt blod och näringsämnen till kroppens celler. Hjärtat behöver också dessa livsuppehållande ämnen för att fungera och det får blod via kranskärlen. Kranskärlen omger hjärtmuskeln Gastric bypass är en stor operation som medför risk för komplikationer både under och efter själva operationen. Komplikationer som kan uppstå under och direkt efter operationen är t.ex. anastomosläckage (läckage i den sydda förbindelsen), blödning, blodpropp, lunginflammation och sårinfektion Herefter tilkobles en hjerte-/lungemaskine, som ilter og pumper blod rundt i kroppen under operationen. For at kirurgen kan udføre operationen på hjertet, standses hjertet under operationen. Efter at de enkelte bypass er udført på hjertet, startes hjertet igen, og hjerte-/lungemaskinen kan kobles fra En gastric bypass eller gastric sleeve-operation hjälper dig att ta kontroll över ditt ätande. För att uppnå ett sunt och hållbart ätarbeteende behöver du som patient vara motiverad och målinriktad, något som Aleris dietister hjälper dig med - både före och efter överviktsoperationen

Ordet bypass är engelska och betyder gå förbi. Och att gå förbi de trånga ställena i kärlen är precis vad man gör vid en operation. Man lägger nya ledningar, som leder förbi de förträngningar som finns. Som tur är förser vår egen kropp oss med reservmaterialet, så att man inte behöver vänta på en lämplig donator Bypass operation brukar ta 3-5 timmar och under förfarandet patienten är under narkos. Bypass operation börjar med parallella arbetet med förberedelserna för bröstet och extremiteterna (ben eller armar) varav tar arteriella eller venösa transplantat Antagandet om 20 års överlevnad efter en GBP-operation bekräftades under en öppen före-läsning den 2010-02-08 som anordnad av Sahlgrenskas Center for Cardiovascular and Metabolic Research. Överlevnaden efter en Gastric Bypass operation sades vara i mede När Anne Moijé vägde 130 kilo och inget hjälpte mot fetman förminskades hennes magsäck i en gastric bypass. Sedan dess är hennes liv en katastrof. Nu väger hon 42 kilo. - Jag kan inte.

Lägre överlevnad utan hjärt-lungmaskin vid bypasskirurgi

kunskap om hur patienter som genomgått operationen upplever livet efter. Syfte: syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser efter en gastric bypass operation. Metod: I studien användes kvalitativ ansats för att studera bloggar skrivna av kvinnor som genomgått en gastric bypass operation. Fjorton Bloggar analyserades Gastrisk bypass är inte en färdigutvecklad operation. Nyligen har man genom att modifiera operationen kraftigt kunnat minska risken för tarmvred [31]. Genom att förlänga den tarmslynga där maten först hamnar (alimentära benet) har försök gjorts att förbättra viktnedgången, dock utan att lyckas [32]

Van Dijk D, et al. Early outcome after off-pump versus on-pump coronary bypass surgery: results from a randomized study. Circulation. 2001 Oct 9;104(15):1761-6. Puskas J, Cheng D, Knight J, et al. Off-pump versus conventional coronary artery bypass grafting: a meta-analysis and consensus statement from the 2004 ISMICS Consensus Conference Operationen, som är mycket omfattande, är associerad med betydande morbiditet och enbart 10-20 procents femårsöverlevnad. Tidigare studier har visat att sjukhusets årliga volym av operationen är av betydelse för överlevnad på kort sikt, men resultaten har varit motsägelsefulla i relation till långsiktig överlevnad, och få studier har undersökt om typ av sjukhus spelar roll för. bypass operation definition: a medical operation in which the path of a person's blood is changed to improve its flow. Learn more Operation av levern kan göras flera gånger. - Patienter kan opereras både två, tre och fyra gånger, och överlevnaden blir nästan lika bra även efter flera operationer. Ibland gör vi planerade upprepade leverresektioner, först en, och ett par månader senare en ny Olika matfaser efter operationen. Magsäcken måste sakta vänja sig vid mängden mat du äter. Därför delas tiden efter operationen in i faser: Den första fasen går ut på att du bara får äta flytande föda. Detta pågår i cirka 10-12 dagar efter operationen. Fas nummer två går ut på att sakta börja föra in normal mat i din kost

En gastric bypass operation gör att man får en tidig och långvarig mättnadskänsla. Efter en gastric bypass kommer den mat man äter i princip helt osmält till tunntarmen och man tvingas äta små och regelbundna måltider. Över 90% av de som opereras hos Aleris Obesitas går ned ca 80% av sin övervikt, vikten över BMI 25, efter 1-2 år Hej. Jag börjar med ketodieten imorgon. Kommer följa er plan till punkt och pricka. Jag är gbp op. -12. Var inte enormt stor med ca 101 kg. Gick ner 44 kg på 8 mån till ca 57-58 kg. Efter ett tag landade jag på 68 kg och där har jag varit och mått skitbra i flera år. Är 170 cm lång. Förra sommare.. Gastric bypass innebär att större delen av magsäcken kopplas ur. Samtidigt kopplas en del av tunntarmen också bort från näringsupptag. Det är således en kombination av minskat näringsintag till magsäcken och minskat näringsupptag i tunntarmen som åstadkommer viktminskningen. Gastric bypass ger en säker och varaktig viktminskning

Sju dagar från frisk till bypass - HjärtLun

Svensk översättning av 'bypass' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online Gastric bypass (GBP) En Gastric bypass-operation innebär att en liten ficka delas av från magsäckens övre del och kopplas direkt till tunntarmen. Detta ändrar signalerna från magtarmkanalen så att man upplever en tidigare mättnadskänsla Alla operationer innebär risker. Det finns risker med Gastric bypass, precis som med alla slags operationer. Innan du bestämmer dig för att genomföra en Gastric bypass operation bör du känna till att med en operation kommer risker - oavsett vilken typ av operation det gäller. Sårinfektion, blodpropp och lunginflammation är exempel på komplikationer som kan förekomma i samband med.

Gastric Bypass Gastric Sleeve Det finns i dagsläget två olika operationsmetoder, Gastric bypass (GBP) och Gastric sleeve (Sleeve gastrektomi) för obesitaskirurgi. Det finns mer utförlig dokumentation av resultat efter Gastric bypass, framförallt vad det gäller uppföljning över lång tid. Men för många patienter har dock Sleeve gastrektomi visat sig vara ett bra alternativ. Båda. Överviktskirurgi kan inte hjälpa alla med fetma. Operationen syftar till att ge starkare mättnadssignaler, vilket därmed begränsar intaget av mat. Det är i slutändan till stor del du själv som avgör huruvida resultatet efter ingreppet blir lyckat. Kontakta oss för ett kostnadsfritt utredningsbesök Relativ överlevnad efter bukspottkörtelcancer . Behandling. Operation är den enda botande behandlingen för cancer i bukspottkörteln. Ungefär 20 procent av fallen erbjuds en operation. Under operationen kan metastaser upptäckas och då stoppas operationen och cytostatika sätts in istället

1970 - Bypassoperation - Hjärt-Lungfonde

OPERATIONER . Gastric bypass - Laparoskopisk kirurgi - Särskilt stark indikation vid reflux, insulinkrävande typ 2 DM och vid revision efter tidigare restriktiv kirurgi ; Sleeve resektion - Laparoskopi, innebär irreversibel ventrikelresektion. Lägre risk för postoperativ inre hernieringsproblematik A bypass operation, also known as an inhibit, temporarily stops the functioning of a component of a system, or of the entire system. A bypass operation record describes the reasons for the bypass operation, the scope, and the actions to take that relate to the bypass operation Early in a coronary artery bypass operation, during vein harvesting from the legs (left of image) and the establishment of cardiopulmonary bypass by placement of an aortic cannula (bottom of image). The perfusionist and heart-lung machine are on the upper right. The patient's head (not seen) is at the bottom The risks of heart bypass surgery are different from person to person, depending on the severity of heart disease, type of operation, age, and current state of health. Recovery You should be out of bed in a day or two and return home after a week, with full recovery after two or three months depending on your fitness, age and how severe the problem was

Bypass-operation (kranskärlsoperation) av hjärtat - Netdokto

 1. Efter att själv försökt att gå ner i vikt vid flera tillfällen valde Johanna Nettelblad att göra en gastric bypass. För henne gick operationen bra och på lite mer än ett år hade hon gått ner 80 kilo. Däremot har huvudet och självbilden haft svårt att hänga med. Här är hennes historia
 2. Statistische Angaben zu Alters-, Geschlechts- sowie Risikoverteilung bei einer Bypass-Operation am Herzen, die im Falle einer fortgeschrittener koronaren Herzerkrankung indiziert ist. Die Daten.
 3. För det första har cytostatika efter operation visat sig vara väldigt verksam. Nu finns också forskning som visar att cytostatikabehandling innan operation ger ännu bättre resultat. Dessutom har molekylärbiologisk forskning lett till att en hel rad tumörmarkörer för pankreascancer är på väg att etableras, och de kan användas till tester som kanske kan upptäcka cancern tidigare
 4. Klinisk forskning som Hjärt-Lungfonden finansierar har exempelvis visat att överlevnaden under senaste decenniet har kraftigt förbättrats jämfört med tidigare, Lite förenklat kan man säga att hjärtpumpen fungerar som en bypass, Du förbereds för operation samtidigt som ett läkarlag har rest till donatorssjukhuset

Efter gastric bypass och gastric sleeve krävs livslång substitutionsbehandling med mikronutrienter och (sid 5) i dokument Bukplastik och liknande operationer (SKL). Överhäng på 5 cm och viktstabil 6 månader på BMI 28 är remissindikation för operation efter viktnedgång vid fetma. Remissen skickas till: Kliniken för. De patienter som före operation hade en måttlig eller svår nedsättning av den diastoliska funktionen, det vill säga hjärtats fyllnadsfas, visade sig ha en sämre överlevnad på lång sikt. Bypass Surgery (CABG) If you need to have a coronary artery bypass grafting (CABG) , your surgeon will get access to your heart by making an incision in your chest. The artery in your heart will be directly repaired as the surgeon removes the diseased section (or sections) and sutures the ends back together Gastric bypass operation en av de största centret för bariatrisk kirurgi Baltikum. Våra patienter sparar i snitt 2000 - 5000 euro i jämförelse med kliniker i Skandinavien. Krävt BMI > 30 kg/m2. GÖR ETT TEST och ta reda på om du lämpar dig för denna operation

Heart bypass operation Your chest, arms and legs are shaved and your skin washed with antiseptic solution. It is important not to eat or drink for some time before the operation. You are given a pre-medication injection to make you feel drowsy and to dry up internal secretions. Heart bypass surgery is performed under general anaesthetic Gastric Bypass-Operation Sidor. Startsida; tisdag 4 januari 2011. Sätt fart på förbränningen Skippa inte frukosten, det sabbar förbränningen. Sätt fart på förbränningen När du äter för lite ställer din kropp in sig på överlevnad - den tror att du svälter Gastric bypass utomlands - en modern bariatrisk klinik i Litauen med ledande europeiska kirurger. Pris för bypass - 68.000 SEK. Ring oss +46 844 689 98

handlar om livet efter 40, min Gastric bypass operation, att leva som självbo och mycket mer Alkohol försämrar överlevnad efter operation Den som dricker mer än två glas alkohol per dag dubblerar risken att dö efter en operation. Risken Resultatet visar att patienter som drack mycket före operationen löper dubbelt så stor risk att dö inom en månad efter operationen som de som inte dricker alls bypass definition: 1. to avoid something by going around it: 2. to ignore a rule or official authority: 3. a medical. Learn more Most people will need to stay in hospital for at least 7 days after having a coronary artery bypass graft. You should have a follow-up appointment, typically about 6 to 8 weeks after your operation. Recovering takes time and everyone recovers at slightly different speeds

Bypassoperation är bättre än ballongvidgning forskning

En bypass-operation brukar ta två och en halv till tre timmar och innebär ett betydligt större ingrepp än en ballong-vidgning. I gengäld innebär den en ännu mindre risk för att förträngningarna kommer tillbaka. Operationen föregås alltid av en ordentlig utredning på en hjärtklinik. 8 9 dagarna kan du återgå till ditt normala li Tillägg av antikroppen Vectibix till cytostatika ger signifikant förbättrad total överlevnad vid spridd tjocktarmscancer hos patienter där tumören inte har muterad RAS-gen. Nya retrospektiva analyser visar att detta är extra tydligt för de patienter som har tumör som uppstått i vänster del av tjocktarmen Jag har funderat på Gastric Bypass. Jag har hört att om man har ett BMI över 35 så kan man bli opererad och efter ett visst BMI så är det gratis. Jag är arbetslös och har inte råd att betala en operation. Kan man få en operation gratis om man har ett BMI på 41 som jag Helt klart bland det häftigaste jag sett hittills. Betydligt mer invasiv operation än en PCI eller TAVI, som ju arbetar med katetrar genom kärl för att nå hjärtat samt mycket röntgen. Vid en CABG däremot, öppnas hela bröstkorgen upp för att nå hjärtat. CABG - Coronary artery bypass grafting

medellivslängden från ett hjärta bypass

Gastric bypass operation has been extensively scrutinized and evaluated against other operations for the treatment of obesity. Co-morbidities due to severe obesity are usually ameliorated or arrested after the weight loss from gastric bypass. Gastric bypass operation is now being performed with a perioperative morbidity of less than 10% A mum of one has died after travelling out to Turkey to have a gastric bypass operation. According to the coroner, she passed away a wee Abstract [sv] Bakgrund: De senaste tjugo åren har förekomsten av fetma fördubblats i världen och räknas därför till en global epidemi och är ett stort folkhälsoproblem.I samband med detta har även det kirurgiska ingreppet gastric bypass blivit allt vanligare. Det är därför viktigt att sjuksköterskor och personer som överväger denna operation får en ökad förståelse och. En bypass operation är mycket allvarlig och det är inte det första som man tar till med då någon lider av kärlkramp eller riskerar hjärtinfarkt. Bland det viktigaste för den som eventuellt är aktuell för den här typen av operation är en förändrad livsstil Kostråd | Allt om att göra en gastric bypass operation. Vi på gastricbypassoperation.nu har redan gett dig lite allmänna råd om hur du bör äta efter en Gastric bypassoperation, men här ska vi ge dig några konkreta tips på vad du bör äta och vad du inte bör äta. Observera att dessa kostråd inte gäller direkt efter operationen utan under resten av ditt liv

Hjärtoperationer - HjärtLun

Överlevnad vid cancer i hjärnan och nervsystemet. Från Cancer i siffror baserad på International Cancer Survival Standard. Klicka på bilden för att se den större. Vid dessa typer av cancer är det vanligt att den kommer tillbaka efter en operation Vilken operation som är bäst lämpad för dig beror bland annat på vilket BMI du har. BMI uträkning För att få göra en fetmaoperation genom landstinget ska du i de flesta landsting ha ett BMI på över 35 Gastric bypass, also called Roux-en-Y (roo-en-wy) gastric bypass, is a type of weight-loss surgery that involves creating a small pouch from the stomach and connecting the newly created pouch directly to the small intestine Hospitals and health systems can license this video for marketing or patient use. Learn more: http://www.nucleushealth.com/?utm_source=youtube&utm_medium=vid.. bypass-operationen. Resultat av denna studie liknar tidigare gjorda studier om smakförändringar. Gastric bypass-operationer blir allt vanligare varför det är mycket viktigt att detta område utforskas vidare. Detta för att dietister och andra vårdgivare i framtiden ska kunna vara insatta i problematiken kring smakpåverkan och kunn

Både ballong och bypass räddar ben - Dagens Medici

 1. Jenny opererade bort 80 procent av sin magsäck i en gastric bypass-operation. Det resulterade i att hon både blev av med 45 kilos övervikt och ett dåligt förhållande. Läs hennes historia
 2. bypass-operation gör att kroppen tar upp fett från maten sämre. Om du äter en måltid med mycket fett kommer en del av fettet att passera ut med avföringen. En del får diarré direkt efter måltid medan andra kan uppleva detta dagen efter
 3. Recovery. Most people will need to stay in hospital for at least 7 days after having a coronary artery bypass graft. You should have a follow-up appointment, typically about 6 to 8 weeks after your operation
 4. skad sekretio

Gastric bypass operation

Gastric bypass - komplikationer och biverkningar Gastric bypass - komplikationer och biverkningar Sammanfattning Efter genomgången operation med gastric bypass är det viktigt att känna komplikationerna och biverkningarna efter denna operation. Riktlinjen beskriver de vanligaste åkommorna och ger exempel på eventuella följde Gastric bypass är en av två etablerade operationsmetoder mot övervikt som verkligen fungerar, den andra är Gastric sleeve. Viktnedgång genom rätt och riktig kosthållning utan operation är som alltid det bästa alternativet Bypass surgery for young patients with a congenital heart defect is more expensive. In this case, the operation costs 17,000 euros on average for 14 hospital days (F03E) due to the increased effort. This is how much bypass surgery costs for children and adults. How dangerous is a bypass operation Laktos efter Gastric bypass: Efter din Gastric bypass-operation kan du bli känslig för laktos (mjölksocker). Symptom är gaser, magknip och diarré. Prova då laktosfria mejeriprodukter. Återbesök och uppföljning. Uppföljningen efter operationen är minst lika viktig som själva ingreppet Gastric bypass är en hjälp till självhjälp. Att tro att operationen i sig löser både viktproblematik och andra problem automatiskt är att ha orealistiska förväntningar. Som med all överviktsbehandling krävs ett stort engagemang och vilja från dig som patient. Operationen kan ses som ett verktyg i överviktsbehandlingen

Video: Gastric bypass - Viktlinjen

Fetmaoperationer - 1177 Vårdguide

Förbättrad överlevnad efter fetmaoperation hos överviktiga

Merparten av gastric bypass-opererade patienter tillfrisknar från sin typ 2-diabetes. Orsaken kan vara att de insulinproducerande betacellerna blir fler och bättre efter operationen. Det visar en ny studie på grisar, gjord av ett forskarlag på Lunds universitets Diabetescentrum. Läs me Zanna Dunstrand var 19 år då hon fick veta att hon skulle få göra en så kallad gastric bypass-operation. Hon vägde då 120 kilo och led av fruktansvärda smärtor i kroppen. Men operationen misslyckades och drygt ett år senare vägde Zanna 34 kilo och var nära att dö. - Jag kommer aldrig bli frisk igen, säger Zanna Dunstrand Här granskas ny operation mot fetma. Vid gastric bypass sys tunntarmen ihop med den övre delen av magsäcken vilket innebär att magsäcken finns kvar i kroppen men helt kopplas bort från.

Bypassoperation av hjärtat - Mediba

Gruppinformationen inför gastric bypass! På informationen var det en läkare och en dietist som informerade oss om många olika saker. Gastric Bypass Gastric Sleeve. Inför. Gruppinformation inför gastric bypass operation! Torsdag 12/3. Äntligen var dagen kommen Bypass definition: If you bypass someone or something that you would normally have to get involved with, you... | Meaning, pronunciation, translations and example Ami Bylund har i sin avhandling studerat hur familjer påverkas efter att en familjemedlem har genomgått en gastric bypass-operation mot fetma: - Vilken förberedelse och i vilken utsträckning familjen kan stötta varandra när förändringar sker har stor betydelse för hur de mår och hur det går efter operationen, förklarar Ami Bylund När jag låg i sjukhusbädden efter min bypass-operation och tyckte synd om mig själv såg jag bilder från jordbävningen i Italien på tv. europarl.europa.eu When I was lying on my hospital bed, havi ng my h ear t bypass a nd feeli ng sorry for myself, I was watching on the television the earthquake in Italy, and that put my problems into perspective bypass - WordReference English dictionary, questions, discussion and forums. All Free

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Efter en bypassoperation och en tankeställare insåg han att motion är en rörelse för livet.; Efter en bypassoperation några månader senare äter han varje dag ett batteri av läkemedel för att försöka förhindra nya attacker.; För ungefär ett år sedan fick hon tid för gastrisk. Gastric bypass 2009. Hej, jag gick ner det jag önskade och håller vikten. Operationen det bästa jag gjort men en dag för något år sedan kändes hela magen svullen och jag får kramp på vänster sida i tarmen när jag bockar mig, eller hostar om jag sitter ner. När jag sträcker på mig går det över • Operation mot tarmvred (vid gastric bypass) behövs hos cirka en procent efter operation. Detta inträffar vid nedre tarmkopplingen inom ett par veckor hos 0,3 procent och till följd av tarm hamnar i kläm efter månader till år hos 0,7 procent För de flesta som genomgått operationen ökade användningen av droger successivt en, tre, sex och 24 månader efter operationen. Särskilt stor var risken för dem som gått igenom Gastric Bypass. Det visar en ny studie på 132 kvinnor och 23 män som genomgått någon av de två vanligaste operationerna för att minska i vikt

 • Spelprogrammering distans.
 • Supreme sverige.
 • Eso gepäckhändler dolchsturz.
 • Schlachthof wiesbaden science slam.
 • Nynäsbageriet.
 • Skriva på sten.
 • Ballonger för ballongfigurer.
 • Ringvägen kungsängen.
 • Pokemon genesect code.
 • Norwegian ensamresande barn.
 • How to flirt.
 • Vikingarna nya.
 • Best western medlemskort.
 • Gwk stellenangebote.
 • Yankee candle vaxkaka.
 • Lyxiga hotell sverige.
 • Smart plug eu.
 • Halogener lista.
 • Stuart skottland.
 • Flyg bra vännerpris.
 • Hur mycket tjänar jonas ahlborg.
 • Fiska plattfisk i göteborg.
 • Hyra husvagn torsby.
 • Marstrand segling.
 • Office versioner.
 • Tatyana ali vaughn rasberry.
 • Vad är varmfront.
 • Haflinger priser.
 • Modelagentur braunschweig.
 • Autobahn traffic information.
 • Sebbe staxx vs shazaam.
 • Apple tv kan inte ansluta till itunes store.
 • Search by iamge.
 • Claymore mine.
 • Två barn födda samma år.
 • Spetsutbildning film.
 • Alexandra richter woite ehemann.
 • Vacker på spanska.
 • Morernas sista utpost i portugal.
 • Bălți moldawien.
 • Europasat installation.