Home

Vård och omsorg programmet

Spårningssytem finns för mobil, surfplatta och dator med koppling mot larmcentra

 1. Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som leder till en yrkesexamen. Programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning
 2. Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar men ger möjlighet till specialiseringar, se vilka kurser som erbjuds inom Programfördjupningen på respektive skola som erbjuder programmet. Problemlösning och samarbete Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och hjälpa dem att utveckla sina.
 3. Inom vård och omsorg arbetar man med att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utveckla sina resurser. Arbetet utgår från en människosyn som betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande
 4. För vem passar vård- och omsorgsprogrammet? - Känner du dig socialt kompetent och vill jobba med människor är vård- och omsorgsprogrammet perfekt för dig. Man måste våga ta för sig och samtidigt visa respekt och bemöta patienterna på ett bra sätt. Vad får du göra på ditt program
 5. På Vård och omsorgsprogrammet väljer man 500 gymnasiepoäng inom Programfördjupningen. Exempel på arbetsplatser som kanske intresserar dig som väljer Vård- och omsorgsprogrammet: sjukhus, vårdcentral eller inom hemsjukvård, på ett särskilt boende eller gruppbostad, inom daglig verksamhet eller hemtjänst som undersköterska , elevassistent eller som personlig assistent
 6. Vår vuxenutbildning inom vård och omsorg riktar sig till dig som vill vidareutbilda dig till undersköterska, eller arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer med funktionsnedsättning (LSS). Under utbildningen lär du dig om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättningar, medicin, pedagogik och psykologi. Vi studerar människans behov och lär oss vilken.
 7. Vård och omsorg, 1100p Undersköterska. Här är utbildningen för dig som tycker om att arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper att utveckla, stödja eller återställa människors förmåga, hälsa och utveckling. Studierna ger kunskaper kring sjukdomstillstånd, anatomi, farmakologi samt stöd och omvårdnad kopplat till dessa

Vård och medicin; Akutsjukvård; Vård och omsorg; Hälsa och friskvård; Många av skolorna i Stockholm har riksintag till Vård- och omsorgsprogrammet, vilket betyder att du kan läsa programmet oavsett var i Sverige du bor. Se vilka skolor som har riksintag här! Efter gymnasiet. Efter du har läst Vård- och omsorgsprogrammet kan du börja. Vård- och omsorgsprogrammet passar dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, psykiatri eller personer med funktionsnedsättning. Gymnasieprogrammet är ett yrkesprogram, men det finns alltid möjlighet att läsa in kurser för att bli högskolebehörig. Här nedanför får du förslag på yrken som kan vara passande efter. Vård och omsorg VO. Vård- och omsorgsprogrammet är ett program för dig som vill arbeta direkt efter studenten eller läsa vidare vid högskola eller universitet. Yrkesexamen: Du får både yrkesexamen och högskolebehörighet för fortsatta studier på högskola eller universitet Läroplan, program och ämnen i gymnasieskolan. Här hittar du läroplanen och ämnesplaner för gymnasiet samt information om gymnasieprogrammen och övergripande information om undervisningen i gymnasiet. Läroplan för gymnasieskolan. Så använder du styrdokumenten i gymnasieskolan. Hitta program, ämnen, kurser Hälsa, vård och omsorg. Utbildningsform: Studier Ämnesområde: Vård och Omsorg (VO) Utbildningstyp: Program Ort: Borlänge Längd: 3 år Start: HT 2021 Pris: Kundanpassat Kort om kursen: Hälsa, vård och omsorg Det här är programmet för dig som vill lära dig hur man arbetar med hälsa, vård och omsorg för människor i olika åldrar och situationer.Det kan handla om arbete inom.

Vård- och omsorgsprogrammet - Utbildningsguide

Efter yrkesutbildning inom Vård och omsorg kan du direkt påbörja din yrkesbana som undersköterska. Arbetsuppgifterna och arbetsplatserna varierar, men omsorg och omvårdnad är alltid kärnan i arbetet. Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg, framför allt inom äldreomsorg och funktionsvariation Program Adhd - remissversion Depression och ångestsyndrom Schizofreni och liknande tillstånd Självskadebeteende Skadligt bruk/missbruk och beroende - remissversion Användarguide Varje vård- och insatsprogram kan anpassas så att du får just den information du behöver för din verksamhet, yrkesroll och situation För dig som vill läsa Vård- och omsorgsprogrammet men riskerar att inte bli behörig i något av ämnena engelska eller matematik men att du är behörig i övrigt, finns på Krokslättsgymnasiet ett fåtal utbildningsplatser för detta. Dessa går under namnen Vård- och omsorg IMV. Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du vill veta mer Hälsa, vård och omsorg är programmet för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar. Du får kunskap om barnets utveckling, äldrevård, hälsa och friluftsliv. Du får lära dig om äldres livssituation och hur livsstil påverkar hälsan. Du får också lära dig om olika pedagogiska verksamheter för barn och unga All vård och omsorg bygger på respekt för andra människor. Ett urval av de kurser man läser är: medicin, människan, psykiatri, psykologi, specialpedagogik och vård- och omsorgsarbete. Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet till specialisering inom ramen för programfördjupningen

att få kännedom om vilka olika behov av vård och omsorg som kan uppstå under livets olika skeenden. Programmet är en del av Vård- och omsorgscollege, som är ett samarbete mellan skola, kommun, region och privata vårdgivare i Kristinehamn och Värmland. Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram Programmet ger dig en yrkesexamen vilket betyder att du har kompetens för att arbeta inom vård och omsorg som undersköterska och personlig assistent inom kommun, landsting samt privat verksamhet. Många av våra elever väljer att studera vidare och specialisera sig inom yrket, och utbildar sig till sjuksköterska

Internat - ronneby

Vård- och omsorgscollege är ingen skola utan ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete På Vård- och omsorgs-programmet uppmuntras du att stärka din kreativitet, initiativförmåga och ditt kvalitetstänk. Under programmets APL-perioder (arbetsplatsförlagt lärande) har du möjlighet att skaffa dig yrkeskunskaper och får insikt i kulturen på arbetsplatser inom vård och omsorg

Video: Vård- och omsorgsprogrammet - GymnasieGuide

Programmet för hälsa, vård och omsorg är till för dig som vill arbeta med människor i olika åldrar och situationer. Film: Film som kort beskriver programmet för hälsa, vård och omsorg (3:09) Det kan handla om arbete inom till exempel fritidsverksamhet och förskola Fakta om Vård och omsorg. Programmet leder till arbete efter studenten men är samtidigt en mycket bra grund om du vill utbilda dig till exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast, socionom, polis eller brandman På programmet kan du läsa kurser som ger dig både grundläggande- och särskild högskolebehörighet för vidare studier på högskola eller universitet. Alla elever på Vård- och omsorgsprogrammet garanteras sommarjobb inom Vård & Omsorg i Lidköpings kommun. I studierna är det människan som är i centrum

Vård och omsorg MoA Lärcentrum i Nacka. Ett och ett halvt års vuxenutbildning inom vård och omsorg för dig som vill arbeta som undersköterska inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller psykiatrisk vård - eller som boendestödjare och personlig assistent för personer med funktionsnedsättning Vård- och omsorgsutbildning Det här är en utbildning för dig som vill arbeta som undersköterska, vårdare, skötare eller personlig assistent. Tänkbara arbetsområden efter utbildningen är bl.a. särskilt boende för äldre, demensboende, hemtjänst, personlig assistans, verksamheter för personer med funktionsnedsättning, sjukhus och vårdcentral Vård och omsorg är ett framtidsyrke på många sätt och en av de viktigaste sysselsättningarna i vårt samhälle både idag och imorgon. Du får jobba med människor som behöver dig. Du kommer att få upattning, beröm och bekräftelse för det du gör. Du kommer att känna dig behövd, får ta mycket ansvar och du får många.

Program - Skolverke

På programmet lär du dig att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet. Till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter. Yrkesprogram. Vård- och omsorgsprogrammet är en yrkesutbildning, vilket innebär att du kan börja jobba direkt efter utbildningen Vård- och omsorgsprogrammet (VO), före Gy 2011 kallat Omvårdnadsprogrammet, är ett av det svenska gymnasiets nationella program. Liksom övriga gymnasieprogram omfattar utbildningen tre år. För de elever vid komvux som redan har gymnasiekompetens och endast behöver läsa programmets kärnämnen är studietiden ett och ett halvt år.. Arbetsskor med skön dämpning som klarar långa arbetsdagar. Hitta dem hos Vårdväskan. Här hittar ni allt som behövs för en dag i vården av högsta kvalitet. Sätt färg på Vården Passar programmet mig? Vill du jobba som undersköterska efter gymnasiet? Kanske vill du studera vidare till sjuksköterska, polis, sjukgymnast eller forskare inom medicin? Väljer du vård- och omsorgsprogrammet kan du söka jobb direkt eller studera vidare efter gymnasiet. Vad får jag lära mig? Här får du lära dig att arbeta nära patienter genom praktiska övningar VO-programmet på ED är ett certifierat vård-och omsorgscollege (VO-college). Det är en nationell kvalitetsstämpel som innebär en samverkan mellan arbetsgivare, utbildare och fackförbund. Syftet är att möta framtidens kompetensbehov inom vård och omsorg med kvalitetssäkrade och attraktiva utbildningar

Vård och omsorg. På programmet studerar du hälsa, medicin, pedagogik, arbetsmiljö- och patientsäkerhet samt engelska, svenska och matematik. Kunskap från olika ämnesområden ger dig förståelse för vår livsstils betydelse för hälsan. Under dina tre år på programmet har du flera praktikperioder En yrkesutbildning för dig som vill arbeta eller redan arbetar inom hälso- och sjukvård, omvårdnad och omsorg. Vård- och omsorgsprogrammet ger dig möjlighet att hitta ett yrke inom ett brett verksamhetsfält - du kan bland annat arbeta inom akutsjukvård, öppenvård, psykiatrisk vård, hemsjukvård, hemtjänst och särskilda boenden för äldre och funktionshindrade samt inom. Hos oss kan du göra gymnasiearbetet för Vård- och omsorgsprogrammet. För att du som elev ska få en gymnasieexamen måste du ha gjort ett godkänt gymnasiearbete. Det är med gymnasiearbetet som du knyter ihop dina studier på programmet och visar att du är förberedd för yrkesliv eller högskolestudier..

Vård- och omsorgsprogrammet Yrkesgymnasie

Vård och omsorg - Vård- och omsorgsprogrammet - GymnasieGuide

Vård och omsorgsprogrammet ska ge en grundläggande yrkesutbildning för arbete inom vård- och omsorgsområdet, t.ex. som undersköterska. Behovet av personal inom området väntas öka under de närmaste åren, framför allt när det gäller vård och omsorg för äldre. Vårt program är certifierat Vård- och omsorgscollege. Detta innebär att vi har ett nära samarbete med de olika. Vård- och omsorgsprogrammet Programmet är ett yrkesprogram för dig som är intresserad av att arbeta med människor, både till kropp och själ. Du lär dig hur människor fungerar och får kunskap om hur kroppen är uppbyggd

På vård- och omsorgsprogrammet tränar du dig i att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet i sjukvårdsliknande miljöer, till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter.Delar av utbildningen sker också på en eller flera arbetsplatser under minst 15 veckor och kallas arbetsplatsförlagt lärande (APL) Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Vård / Omsorg, Komvux- & vuxenutbildning. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information

Alla verksamheter ska följa det länsgemensamma programmet för målgruppen, för att demensvården ska bli likvärdig i hela länet oberoende av bostadsort, boendeform, vårdform och ålder. Det reviderade Länsgemensamma programmet för vård och omsorg om personer med demenssjukdom 2019 antogs av Länsstyrgruppen i Sörmland i oktober 2019 Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vipans Vård- och omsorgsprogram finns för dig som vill arbeta inom friskvård, hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller med personer som har en funktionsnedsättning. Yrken som ger dig mening i livet. Börja jobba direkt eller läs vidare på högskola eller yrkeshögskola

Vård- och omsorgsprogrammet - MoA Lärcentru

Vård och omsorg - Komvux distansutbildninga

Exempel på kurser som kan erbjudas är: akutsjukvård, hemsjukvård, medicin 2, psykiatri 2, specialpedagogik 2, vård och omsorg vid demenssjukdom eller vårdpedagogik och handledning. Efter gymnasiet. Efter examen kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg eller omsorg om personer med funktionsnedsättningar Vård- och omsorgscollege till Kristianstads kommun. Nu har Kristianstad kommun blivit certifierad för Vård- och omsorgscollege. Det är vård- och omsorgsutbildningarna på Söderportgymnasiet och Vuxenutbildningen som går in i denna samverkan Elever blir erbjudna arbete inom vård- och omsorg under och efter avslutad utbildning. En utbildning där du får redskap för att förstå hur människor fungerar, vilket ger dig handlingsberedskap oavsett om du väljer en framtid inom vården eller om du studerar vidare inom ett annat område Du har inte läst några kurser alls inom vård och omsorg. Validering - för dig med arbetslivserfarenhet från vård och omsorg och/eller som behöver komplettera tidigare påbörjade studier inom vård och omsorg. Tjänstgöringsintyg och tidigare betyg bifogas i ansökan. Du måste också fylla i e-tjänsten Arbetsintyg inför validering

Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet har du kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Du får en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter i vård, omvårdnad och omsorg Programmet för hälsa, vård och omsorg är till för dig som är intresserad av att arbeta med människor i olika åldrar och situationer. Du kan välja det här programmet om du vill arbeta inom till exempel äldreomsorg, förskola eller fritids och friskvårdssektorn Vård och omsorg. Vill du göra skillnad för andra människor? Då är Vård- och omsorgsprogrammet något för dig! Programmet riktar sig till dig som vill möta människor i olika situationer. Efter avslutad utbildning har du en examen som undersköterska, med många möjligheter till arbete på olika arbetsplatser Vård- och omsorgsprogrammet passar dig som tycker om att samarbeta, ta ansvar för dig själv och andra samt siktar på att få ett yrke med mycket människokontakt. Du lär dig mycket om hur vi människor fungerar och vilka behov vi kan ha av omvårdnad och omsorg

1 - Magnus Åbergsgymnasiet

Plugga vård- och omsorgsprogrammet i Stockhol

Vård- och omsorgsprogrammet på Consensum är ett program som förberederer dig för högre studier. Två av våra elever tog sig till finalen i Yrkes-SM 2018 (kategorin Vård och Omsorg). Consensums Jonna Mjörnell vann hela SM och tog sig vidare till Yrkes-VM 2019 i ryska Kazan På Cultus har vi profilen akutsjukvård och räddningsmedicin på vård- och omsorgsprogrammet. Från och med hösten 2019 erbjuder vi även Introduktionsprogram med inriktning Vård och Omsorg. Vi har även Programinriktat val med inriktningen Vård- och omsorgsprogrammet. Du kan läsa mer om de två studievägarna längre ner Vård- och omsorgsprogrammet. Vård- och omsorgsprogrammet på Komvux är för dig som är intresserad av människor och vill arbeta som undersköterska t.ex. på sjukhus, inom äldreomsorg eller hemsjukvård. Vård och Omsorg söks i två delar - ett grundpaket och en fördjupning på 400 poäng

Vad kan man bli efter Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgs-programmet Vill du jobba med människor i ditt framtida yrkesliv, i en På Vård- och omsorgsprogrammet får du kunskaper om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, birgittaskolan_broschyr_A4_vård-och-omsorg_181031.ind Vård och Omsorgs programmet. Du får arbeta med människor i olika åldrar och med olika hälsa. I din utbildning kombineras medicin, pedagogik, psykologi, sociologi och vårdvetenskap för att du ska få en helhetssyn på människan. Nedan kan du se vår generella poängplan för programmet Vård och Omsorg Vård och omsorg Studierna leder till att du kan söka arbete inom vård och omsorg som till exempel undersköterska, stödassistent, personlig assistent eller boendestödjare. Elever på vård- och omsorgsutbildningen tar kontakt med sin lärare på Vklass Vård och omsorg. Tycker du om att arbeta med att hjälpa andra människor? Är du intresserad av att jobba inom äldrevården, psykiatrin eller med personer som har funktionsvariationer? Då är våra utbildningar inom vård och omsorg något för dig

Presentationer från Studiedagen 2017 | Vård- ochMed stöd av Region Stockholm | KulturförvaltningenElever berättar - Rahim Sarvari | Stockholms byggtekniskaPROPRO

Målet för all vård och omsorg är att hjälpa människor att på bästa sätt hjälpa sig själva. Utbildningen ger dig grundläggande alternativt utökad högskolebehörighet inom programmets 2 500 poäng. Praktik. Under utbildningen har du minst 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, inom många olika verksamheter Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesförberedande program. Programmet genomsyras av respekt för andra och tanken om människors lika värde. Arbetsplatsförlagt lärande ingår varje år och du får givande praktikveckor utifrån valda kurser och önskemål Programmet är ett yrkesinriktat program för dig som vill arbeta inom till exempel äldreomsorg, förskola, fritids- och friskvårdssektorn. Arbetsuppgifter inom hälsa, vård och omsorg kan till exempel vara hushållsarbete, lokalvård och att stödja äldre i deras vardag Vård och omsorg Vård- och omsorgsprogrammet är för dig som vill arbeta med människor och hjälpa dem till en bättre hälsa och vardag. Exempel på yrkesområden inom programmet: Hälso- och sjukvård; Äldreomsorg; Psykiatri; På programmet lär sig eleven om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi 2. Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen, 7,5 hp I denna del behandlas modeller för arbetsgruppens konflikthantering samt översiktligt arbetsrättslig lagstiftning och kompetensförsörjning i vård- och omsorgsverksamhet. 3. Ledarskap i vård och omsorg ur ett etiskt perspektiv , 7,5 h Vård och omsorg under begränsad tid (0) Tandvård (0) Hjälpmedel (0) Medicinskt ansvar (0) Hemsjukvård (0) Fysisk aktivitet på Recept (0) Missbruk (0) Psykisk ohälsa (2) Programmet har en fördjupning - Akutsjukvård. Du kommer att få 16 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APL

 • Kundportalen arla.
 • Dual screen cursor lock.
 • Http nikonimglib com manual.
 • Kährs cornwall country.
 • Kritiskt läge synonym.
 • Social konstruktion ras.
 • Wiki tantalum.
 • Mariner årsmodell.
 • Gravid vecka 36 förvärkar.
 • Martin luther kritik mot påven.
 • Jessica chastain filmography.
 • Mikuni förgasare sprängskiss.
 • Amy farrah fowler.
 • Yamaha fz6 2007.
 • Wie kann ich schnell geld verdienen mit 11.
 • Mellan två jobb föräldrapenning.
 • Euro symbol placement.
 • Hus & hem prenumeration.
 • § 58 ao neue fassung.
 • Lifos irak.
 • Priser på ibiza.
 • Tatuering plast som andas.
 • Roland järverup förebild.
 • Bryggeriet göteborg vimmelbilder.
 • Problemlösning psykologi.
 • Tc helicon voicetone.
 • Restaurang storgatan strängnäs.
 • Volleyboll linköping nybörjare.
 • Stagflation sverige.
 • Kemppi oy.
 • Dna test privat.
 • Tender båt.
 • Bayley.
 • Tansaania endine pealinn.
 • Cocktailbar offenburg.
 • Super mario flash 4.
 • Dassbach küchen preise.
 • Skechers emporia.
 • Konto bilder windows 7 download.
 • Helga hufflepuff.
 • Pact of steel.